กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 71 - 73 : องค์สันตะปาปา จะถูกบีบบังคับให้เสด็จไปอยู่ยังดินแดนแห่งใหม่

                        Par feu du ciel la cite presque aduste :

                        L’urne menace encore Deucalion :

                        Vexee Sardaigne par la punique fuste,

                        Apres que Libra lairra son Phaeton. (II,81)

                        Par la puissance des trois roi temporels,

                        En autre lieu sera mis le saint siege :

                        Ou la substance de l’espirit corporal,

                        Sera remise et recus pour vrai siege. (VIII,99)

                        La grande etoile par sept jours brulera,

                        Nuee fera deux soleils apparoit :

                        Le gros matin toute nuit hurlera

                        Quand grand pontife changera de terroir. (II,41)

 

คำแปล

            เมืองจะถูกเผาผลาญเกือบหมดจากไฟที่หล่นมาจากท้องฟ้า แอฟริกาเหนือจะส่งกองเรือรบ เข้าก่อกวนเมืองซาร์ดิเนีย และฝ่ายคริสต์ศาสนจักรจะต้องละทิ้งฐานแห่งอำนาจของตน

            ด้วยอำนาจของสามอาณาจักร ที่ทำการศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะถูกย้ายให้ไปอยู่ที่อื่น  และจะมีการเลือกตั้งฐานอำนาจของฝ่ายศาสนจักรองค์ใหม่

            ดาวดวงมหึมา (ดาวหาง) จะลุกเผาไหม้เป็นเวลา 7 วัน หมู่เมฆจะทำให้พระอาทิตย์สองดวงปรากฏขึ้นมา (การระเบิดของปรมาณู?) สุนัขใหญ่ตัวหนึ่งเห่าอยู่ตลอดคืน  เมื่อองค์สันตะปาปาเปลี่ยนไปประทับอยู่ประเทศอื่น

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อดาวหางดวงหนึ่งปรากฏอยู่บนท้องฟ้า จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาจะทำสงครามกัน ที่ทำการศาสนจักรโรมันคาทอลิกจะถูกบีบบังคับให้ย้ายออกจากเมืองหลวงเดิมที่กรุงโรม และในขณะที่ไปอยู่ในที่แห่งใหม่ จะมีการเลือกตั้งองค์สันตะปาปาองค์ใหม่ เพื่อทำหน้าที่ปกครองศาสนจักรต่อไป

            เหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุทำให้มีการย้ายที่ทำการของฝ่ายศาสนจักร    โรมันคาทอลิก ซึ่งเกิดขึ้นในท่ามกลางความรุนแรงนั้น ได้เคยปรากฏในญาณวิถีของ องค์สันตะปาปา ปิอุสที่ 10 เมื่อปี พ..2452 คือในระหว่างที่ประชาชนกำลังเข้าเฝ้าอยู่นั้น องค์สันตะปาปา ปิอุสที่ 10 ทรงเข้าสมาธิ และเมื่อทรงออกจากสมาธิแล้ว พระองค์ได้ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันดังว่า  สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมันน่ากลัวมากเหลือเกิน มันอาจเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคที่ข้าพเจ้าเป็นประมุข หรือในยุคต่อ ๆ มา ซึ่งไม่อาจจะทราบได้อย่างแน่ชัด แต่ที่แน่นอนก็คือ องค์สันตะปาปาจะต้องสละกรุงโรม  และในขณะที่เสด็จออกจากนครวาติกันพระองค์จะต้องเสด็จดำเนินไปบนซากศพของบรรดานักบวช คริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิก

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ