กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 67 - 70 : ฝ่ายตะวันออกรุกรานชายฝั่งตะวันตกของประเทศอิตาลี

                        Depuis Monech jusqu’aupres de Sicille

                        Toute la plage demeurera desolee :

                        II n’y aura faubourg, dite ni ville,

                        Que par Barbares pillee soit et volee. (II,4)

                        Naples, Palerme, et toute la Sicille,

                        Par main Barbare sera inhabitee :

                        Corsique, Salerne et de Sardaigne I’IIe,

                        Faim, peste, guerre, fin de maux intentee. (VII,6)

                        Classe Gauloise n’approches de Corseigne,

                        Moins de Sardaigne, tu t’en repentiras :

                        Trestous mourrez frustres de I’aide grogne :

                        Sang nagera:captif ne me croiras. (III,87)

                        Je pleure Nisse, Mannego, Pize, gennes,

                        Sauone, Siena, Capur, Modene, Malte :

                        Le dessus sang et glaive par etrennes,

                        Feu trembler terre, eau, malheureuse nolte. (X,60)

 

คำแปล

            ทั่วชายฝั่งประเทศอิตาลี นับตั้งแต่โมนาโคถึงเกาะซิซิลี จะเงียบเชียบราวกับป่าช้า พวกอาหรับจะเข้าปล้นสะดมทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล โดยไม่เว้นแม้แต่แห่งเดียว

            เนเปิลส์ ปาเลอร์โม และทุกหนทุกแห่งในเกาะซิซิลี จะกลายเป็นเมืองร้างเพราะน้ำมือของชาวอาหรับ คอร์ซิกา ซาเลอร์โน และเกาะซาร์ดิเนีย จะได้รับผลกระทบกระเทือนจากทุพภิกขภัย เชื้อโรคและสงคราม ไม่มีใครรู้เลยว่าความลำเค็ญเหล่านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

            กองเรือรบฝรั่งเศส จะไม่สามารถรุกเข้าไปใกล้คอร์ซิกาและซาร์ดิเนียได้เลย แล้วเจ้าจะเสียใจ พวกเจ้าทุกคนจะต้องจบชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาคพื้นดิน  พวกเจ้าจะต้องนอนจมกองเลือดของตน  หรือไม่ก็ถูกจับตัว  แต่พวกเจ้าก็จะไม่เชื่อข้า 

            ข้าขอร่ำไห้เพื่อไว้อาลัยให้แก่เมืองนิช โมนาโค ปีซา เจนัว (บนฝั่งแม่น้ำริเวียรา) ซาโวนา เซียนา โมเดนา (ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีและมอลตา เพราะดินแดนเหล่านี้จะได้รับเลือดและเหล็กเป็นของขวัญปีใหม่  จะเกิดอัคคีภัย แผ่นดินไหวและอุทกภัย โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในช่วงใกล้วันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่ง กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะเริ่มส่งกำลังรบจำนวนมากมายบุกชายฝั่งตะวันตกอันยาวเหยียดของประเทศอิตาลี   รวมทั้งดินแดนภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนเกาะซิซิลี เกาะคอร์ซิกา และเกาะซาร์ดิเนีย ของประเทศอิตาลี ฝ่ายตะวันออกจะทำสงครามเชื้อโรคและใช้อาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งนอสตราดามุสบรรยายไว้ว่า  เป็นไฟซึ่งจะทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน  โดยการใช้อาวุธเหล่านี้  จะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกประสพกับความสูญเสียอย่างหนัก กองเรือรบของฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้ในการทำยุทธนาวีกับกองเรือรบของฝ่ายตะวันออกที่ทะเลอะเดรียติก และทหารเรือฝรั่งเศสจำนวนมากมายจะเสียชีวิตในการยุทธ์ทางเรือครั้งนี้ ส่วนผู้ที่รอดตายอยู่ในทะเลก็จะถูกล้อมจับและถูกสังหารในบริเวณใกล้ ๆ เกาะต่าง ๆ นั่นเอง

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ