กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 66 : แผ่นดินไหวในกรุงลอนดอน

                        Le tremblement de terre a Mortara,

                        Cassich saint George a demi perfondrez,

                        Paix assoupie la guerre evaillera,

                        Dans temple a Pacques abimes enfondrez. (IX,31)

 

คำแปล

             จะเกิดแผ่นดินไหวที่มอร์ตารา (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี) ทิน เซนต์ ยอร์จ (ประเทศอังกฤษ) จะจมน้ำไปครึ่งหนึ่ง สันติภาพจะหลับและสงครามจะถูกปลุกให้ตื่น ในระหว่างวันอีสเตอร์ โบสถ์ (โบสถ์เวสต์มินสเตอร์ ในลอนดอน) จะร้าวเป็นรอยแตกขนาดมหึมา

 

ตีความและวิเคราะห์

            คำพยากรณ์บทนี้ได้บรรยายถึงความพินาศย่อยยับที่จะเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยเชื่อมโยงแผ่นดินไหวซึ่งจะเกิดขึ้นที่มอร์ตาราในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี กับโศกนาฏกรรมที่ได้บรรยายไว้ในบรรทัดที่สองของคำพยากรณ์ว่า ทิน เซนต์ ยอร์จ จะจมน้ำไปครึ่งหนึ่ง ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ พวกโฟนิเซียนโบราณเรียกดินแดนตอนใต้ของประเทศอังกฤษว่า เกาะดีบุก (Tin Island) ส่วนคำว่า เซนต์ ยอร์จ เป็นชื่อของนักบุญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในประเทศอังกฤษ เพราะเหตุนั้น คำว่า ทิน เซนต์ ยอร์จ  ก็คือประเทศอังกฤษนั่นเอง ในคำพยากรณ์บทนี้ได้กล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งว่า พื้นที่ ที่จะจมลงไปในน้ำครึ่งหนึ่ง นั้น หาใช่ดินแดนประเทศอังกฤษทั้งหมดไม่ แต่จะจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่บริเวณอิงแลนด์เท่านั้น เป็นไปได้ไหมว่า แผ่นดินไหวในอิตาลีจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษ ซึ่งน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะกดดันจนทำให้เกิดแผ่นดินถล่มทลาย สั่นสะเทือนไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีก็ได้

            ในคำโคลงพยากรณ์ของนอสตราดามุสบทนี้ มีอีกประเด็นหนึ่งที่ชวนให้เกิดความสงสัย คือที่ระบุว่าจะมีโบสถ์แห่งหนึ่งเกิดรอยแตกร้าวขนาดมหึมา เมื่อพิจารณาคำพยากรณ์ทั้งบทก็เป็นไปได้ว่า โบสถ์แห่งนี้ถ้าไม่อยู่ที่มอร์ตารา ในประเทศอิตาลี  ก็จะต้องอยู่ในประเทศอังกฤษ  แต่หลังจากการตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่าไม่มีโบสถ์ที่พอจะมีชื่อเสียงสำคัญในมอร์ตารา แต่ในประเทศอังกฤษมีโบสถ์แห่งหนึ่ง ที่นอสตราดามุสเคยกล่าวถึงในคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อื่น ๆ เช่น ในคำพยากรณ์ที่ชื่อว่า ศตวรรษที่ 8  ในบทที่ 53 นอสตราดามุสระบุถึงโบสถ์แห่งหนึ่งชื่อ โบสถ์แห่งพระอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามช่องแคบอังกฤษด้านบาวโลน โบสถ์แห่งนี้  นายชาร์ลส์ เอ วอร์ด ชาว         อังกฤษ ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นโบสถ์เวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน โบสถ์สำคัญแห่งนี้สร้างคล่อมที่ตั้งเดิมของโบสถ์  อพอลโลแห่งสุริยเทพ ซึ่งถูกทำลายไปตั้งแต่ปี พ.. 697 ที่ตีความว่าจะเป็นโบสถ์เวสต์มินสเตอร์นั้น   พิจารณาได้จากคำพยากรณ์อีกบทหนึ่งของ นอสตราดามุสที่ชื่อ ศตวรรษที่ 6 ในบทที่ 22 ซึ่งได้บรรยายถึงโบสถ์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนว่าเป็น  โบสถ์สวรรค์ที่ยิ่งใหญ่

            อีกเหตุผลหนึ่งที่พอจะยืนยันว่าโบสถ์แห่งนั้นจะต้องเป็นโบสถ์เวสต์  มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอนอย่างแน่นอน ก็เนื่องมาจากว่ามีอุโมงค์ทอดยาวไปตามฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ ซึ่งอุโมงค์นี้ตัดลอดผ่านพื้นที่บริเวณย่านสะแตรนด์ ฟลีตสตรีต และคอร์นฮิลล์ ในกรุงลอนดอน ซึ่งหากมีแรงกดดันมาก ๆ ก็เป็นไปได้ที่อุโมงค์ยาวนี้จะพังทลายลงได้ง่าย ๆ ซึ่งผลของมันนอกจากจะทำให้พื้นผิวดินในลอนดอนยุบตัวลงเป็นบริเวณกว้างขวางแล้ว ก็ยังอาจจะทำให้พื้นของโบสถ์เวสต์มินสเตอร์พลอยยุบพังไปด้วยก็ได้

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ