กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 63 : กองทัพฝรั่งเศสรวมพลใหม่หลังจากพ่ายแพ้

                        Pour la faveur que la cite fera,

                        Au grand qui tot perdra champ de bataille,

                        Fuis de rang Pau, Tessin versera

                        De sang, feux, morts, noyes de coup de taille. (II,26)

 

คำแปล

            ชาวนครปารีสแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของตน แต่ในไม่ช้าผู้นำนี้จะพ่ายแพ้ในสมรภูมิ เขาจะนำทัพไปตั้งรับที่ชายฝั่งแม่น้ำโป ภายหลังจากเกิดน้ำท่วมหนักที่ติชิโน และที่ติชิโนนี้จะมีการรบนองเลือด เกิดอัคคีภัย ความตาย การทำร้ายกัน และการจมน้ำตาย

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพฝรั่งเศสที่แตกพ่ายแพ้จากการรบ ถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด และกองทัพฝรั่งเศสอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะต้านทานการรุกคืบหน้าของกองทัพฝ่ายตะวันออกได้เลย ในขณะที่กำลังถอยหนีอยู่นั้น กองทัพของฝ่ายฝรั่งเศสจะปะทะกับศัตรูอีกครั้งหนึ่งที่ติชิโน ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสจะประสพกับความพ่ายแพ้อีกเช่นเคย  กำลังพลในกองทัพจะล้มตายไปเป็นจำนวนมาก  ผู้บัญชาการกองทัพฝรั่งเศสประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า หากสู้รบกับศัตรูต่อไป กำลังพลฝรั่งเศสจะต้องล้มตายมากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้น เขาจะตัดสินใจถอนทหารออกจากสมรภูมิ เพื่อไปรวมตัวกันอีกครั้งหนี่งที่ลุ่มแม่น้ำโป ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ