กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

บทที่ 3

พิชิตประเทศอิตาลี

 

คำพยากรณ์ที่ 59 - 62 : ฝรั่งเศสส่งทหารไปรบในอิตาลี

                        La gent Gauloise et nation etrange,

                        Outre les monts, morts, pris et profliges :

                        Au mois contraire et proche de vendange,

                        Par les Seigneurs en accord rediges. (III,38)

                        Gens d’alentours de Tarn, Loth, et Garonne

                        Gardez les monts Apennines passer :

                        Votre tombeau pres de Rome, et d’Anconne,

                        Le noir poil crepe fera trophee dresser. (III,43)

                        Armee Celtique en ltalie vexee

                        De toutes parts conflit et grande perte :

                        Romains fuis, o Gaule repoussee!

                        Pres du Thesin, Rubicon pugne incerts. (II,72)

                        Pres de Tesin les habitants le Loire,

                        Garonne et Saone, Seine, Tain et Gironde :

                        Outre les monts dresseront promontoire,

                        Conflit donne, Pau granci, submerge onde. (VI,79)

 

คำแปล

            กองทัพฝรั่งเศสและกองกำลังจากชาติอื่น ๆ จะเดินทัพข้ามภูเขา ทวยทหารจะล้มตายถูกจับหรือถูกสังหารเป็นจำนวนมากมาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ (ฤดูใบไม้ร่วง) และในเดือนมกราคม การยกทัพไปครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสู้รบกับบรรดาผู้นำชาวมุสลิมที่รวมตัวกันอย่าง

เหนียวแน่น

            ทหารฝรั่งเศสเหล่านี้จะไปจาก ทาร์น ลอต และกาโรน (แม่น้ำในฝรั่งเศส) และเดินทัพข้ามเทือกเขาอะเพนไนน์ (ในประเทศอิตาลี) แต่ในที่สุดพวกเขาจะถูกฝังไว้ใกล้กรุงโรมและแอนโคนา(ชายฝั่งตะวันออกของอิตาลี) ศัตรูผู้มีเคราดำหยิก จะจัดสร้างสิ่งที่ระลึกในการมีชัยชนะ

            กองทัพฝรั่งเศสถูกรบกวนในประเทศอิตาลี จะประสพกับความสูญเสียอย่างย่อยยับในการรบทุก ๆ แนว กองกำลังทหารโรมันที่ยังรอดชีวิตอยู่จะแตกหนี ส่วนทหารฝรั่งเศสจะถูกขับไล่ในการสู้รบที่ยังไม่ปรากฏผลแน่นอน ที่บริเวณใกล้แม่น้ำติชิโนและแม่น้ำรูบิคอน

            ทหารฝรั่งเศสที่มาจากแม่น้ำลัวร์ แม่น้ำคาโรน แม่น้ำซาออง แม่น้ำเซน แม่น้ำทาร์น  และแม่น้ำคีรอนด์  จะมาอยู่ที่แม่น้ำติซิโน จะตั้งค่ายอยู่ไกลจากภูเขา และเมื่อการสู้รบเริ่มขึ้นอีก แม่น้ำโป (ทางเหนือของอิตาลี) น้ำจะขึ้นมากจนทำให้บริเวณนั้นเกิดน้ำท่วม

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพฝรั่งเศสและกองทัพประเทศตะวันตกอื่น ๆ จะร่วมมือต่อต้านการรุกรบของกองทัพฝ่ายตะวันออกอย่างเต็มที่ ในเดือนมกราคมของปีหนึ่ง กองกำลังผสมของฝรั่งเศสจะเดินทัพข้ามเทือกเขาแอลปส์ และเทือกเขาอะเพนไนน์ เข้าไปช่วยกองทัพของประเทศอิตาลี ต้านทานกองกำลังของฝ่ายตะวันออก ที่กำลังรุกคืบหน้าเพื่อยึดครองอิตาลีทั้งประเทศ

            แต่การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพฝรั่งเศสครั้งนี้ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยจะพ่ายแพ้และสูญเสียอย่างหนักเมื่อประจัญบานกับกองทัพของฝ่ายตะวันออกที่บริเวณกรุงโรมและที่ฝั่งทะเลอะเดรียติก กำลังทหารของกองทัพฝรั่งเศสและอิตาลีที่ยังมีชีวิตรอดจากการสู้รบครั้งสำคัญ ๆ เหล่านี้ จะถอยทัพหนีจากแอนโคนา (ชายฝั่งตะวันออกของอิตาลี) มุ่งขึ้นเหนือไปที่แม่น้ำรูบิคอน ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับเมืองรีมินี จากเมืองรีมินีก็จะถอยต่อไปอีกจนถึงปาเวีย ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ ๆ แม่น้ำติชิโน

            เป็นอันว่า การรบระหว่างกองทัพตะวันออกกับพันธมิตรตะวันตกในประเทศอิตาลี ลงเอยด้วยการที่ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกพ่ายแพ้อย่างยับเยิน

 

คำพยากรณ์ที่  59-62   63   64-65   66   67-70   71-73   74   75-77   78-79   80-81

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ