กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 58 : ภาคเหนือของอิตาลีถูกคุกคาม

                        Les deux copies aux murs ne pourront joindre,

                        Dans cet instant trembler Milan, Ticin :

                        Faim, soif, doutance si fort ses viendra poindre

                        Chair, pain, ni vivres nžauront un seul boucin. (IV,90)

 

คำแปล

            กองกำลังของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถรวมตัวกันในทะเลได้  ในบัดดลนั้นเอง  มิลานกับปาเวีย (ทางภาคเหนือของอิตาลี) จะเริ่มสั่นสะเทือน ประชาชนในสองเมืองนี้จะประสพกับความหิวโหยและกระหายน้ำอย่างหาที่เปรียบมิได้ พวกเขาจะไม่มีเนื้อ ขนมปัง และอาหารอื่น ๆ   รับประทานเลยแม้แต่น้อย

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองเรือรบของประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสถูกทำลายอย่างย่อยยับในทะเลหลวง จนไม่สามารถปฏิบัติการทางทะเลใด ๆ ได้อีก จะมีปัญหาในการคุ้มครองการลำเลียงอาหารทางทะเลไปให้ประชาชนชาวอิตาเลียนซึ่งกำลังประสพกับความอดอยาก  ยิ่งไปกว่านั้น  เมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันออกสามารถควบคุมเมืองเวนิชไว้ได้เช่นนี้ ทั่วบริเวณลุ่มแม่น้ำโป ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลีจะประสพกับความลำบากยากแค้นอย่างแสนสาหัส กองกำลังของฝ่ายตะวันออกจะควบคุมแหล่งอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีได้อย่างสมบูรณ์ และจะปกครองประชาชนชาวอิตาเลี่ยนอย่างกดขี่บังคับ ทำให้ประชาชนตามเมืองต่างๆ ได้รับกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ