กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 55 - 57 : ฝ่ายตะวันออกใช้อาวุธสงครามแบบใหม่

                        A Crustamin par mer Hadriatique

                        Apparaitra un horrible poisson,

                        De face humaine, et la fin aquatique,

                        Qui se prendra dehors de l’hamecon. (III,21)

                        Durant l’etoile chevelue apparente,

                        Les trois princes seront faits ennemis :

                        Frappes du ciel, paix terre tremulente,

                        Pau. Tymbre undans, serpent sur le bord mis. (II,43)

                        Quand le poisson terrestre et aquatique,

                        Par forte vague au gravier sera mis,

                        Sa fromer etrange suave et horrifique,

                        Par mer aux murs bientot les ennemis. (I,29)

 

คำแปล

            ที่แม่น้ำคอนคาที่ไหลลงสู่ทะเลอะเดรียติก จะมีสัตว์ประหลาดคล้ายกับปลาแต่น่าเกลียดน่ากลัวมากปรากฏตัวขึ้นมา สัตว์ประหลาดนี้มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์แต่มีหางเหมือนปลา จะไม่สามารถใช้เบ็ดตกปลาประหลาดนี้ได้สำเร็จ

            ในระหว่างที่ดาวมีเครา (ดาวหาง) ปรากฏบนท้องฟ้า สามมหาอำนาจจะเป็นศัตรูกัน  แผ่นดินที่เคยมีความสงบจะเกิดสั่นสะเทือน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะขึ้นฝั่งที่แม่น้ำโปและแม่น้ำไทเบอร์ (อ่าวเวนิช และอ่าวโรม)

            จะมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่งปรากฏตัวอยู่ในคลื่นที่แรงจัด และจะขึ้นมาที่ชายหาด  รูปร่างของมันประหลาดและดุร้ายมาก แต่ดูแล้วเพลินตาชื่นใจ   มันมาจากทะเลและจะเดินทางไปถึงกองกำลังป้องกันของฝ่ายศัตรูอย่างรวดเร็ว

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่ออ่านคำพยากรณ์ทั้งสามบทนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สามารถจับประเด็นได้ว่า มีเหตุการณ์สามอย่างที่เกิดขึ้นในระยะไล่เลี่ยกัน คือ นอสตราดามุสพยากรณ์ว่า เมื่อโรมและเวนิชถูกโจมตีอยู่นั้นเป็นเวลาเดียวกับที่จีนกำลังทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ซึ่งขณะนี้จะเป็นพันธมิตรทางทหารกัน นอกจากนั้นจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น คือ จะมีดาวหางดวงหนึ่งปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้า ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้  กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะนำอาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่งออกใช้เป็นครั้งแรก อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นรถถังชนิดดำน้ำได้ ซึ่งมันจะโผล่ขึ้นจากทะเลอย่างฉับพลัน และเข้าโจมตีพื้นที่บริเวณชายฝั่ง นอสตราดามุสบรรยายลักษณะของอาวุธชนิดนี้ไว้อย่างพิลึกพิลั่น   ดูไม่ผิดอะไรกับสัตว์ประหลาดในนิยายเชิงวิทยาศาสตร์  และเขาสามารถมองเห็นด้วยตาทิพย์ว่า อาวุธเหล่านี้จะเข้าปฏิบัติการโจมตีชายฝั่งของประเทศอิตาลี

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ