กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 36 : ฝ่ายตะวันออกโจมตียูโกสลาเวียและทำสงครามเชื้อโรคในอิตาลี

                        Lait, sang grenouilles escoudre en Dalmatie,

                        Conflit donne, peste pres de Balenne :

                        Cri sera grand par toute Esclavonia,

                        Lors naitre monstre pres et dedans Ravenne. (II,32)

 

คำแปล

            จะมีการวางแผนหลั่งเลือด ในสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก ที่ดัลมาเทีย   (ชายฝั่งประเทศยูโกสลาเวีย) แต่ความขัดแย้งจะสงบลง และจะมีเชื้อโรคระบาดหนักที่บริเวณใกล้ ๆ  กับเมืองทรีเกลียในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี    จะได้ยินเสียงร้องระงมทั่วบริเวณสลาโวเนียในทางภาคเหนือของยูโกสลาเวีย และปีศาจตัวหนึ่งจะปรากฏตัวในราเวนนาในภาคตะวันออกของอิตาลี

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองกำลังของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะวางแผนการต้านทานการรุกของกองกำลังฝ่ายตะวันออกที่กำลังจะรุกมาทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศยูโกสลาเวีย แต่การเตรียมการทางทหารไม่ทันเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะกองกำลังฝ่ายตะวันออกจะเริ่มทำสงครามสะเทินน้ำสะเทินบก บุกยูโกสลาเวียอย่างฉับพลัน จนฝ่ายพันธมิตรตะวันตกตั้งตัวไม่ติด ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในแนวรบด้านนี้อีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน กองทัพของฝ่ายตะวันออกก็จะใช้อาวุธแบคทีเรียโจมตีบริเวณตอนกลางของประเทศอิตาลี  จนสามารถทำลายที่มั่นของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก   ที่มาตั้งรับอยู่บริเวณชายฝั่งรอบ ๆ เมืองราเวนนาของประเทศอิตาลี

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58 

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ