กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 31 : กองกำลังอาหรับและจีนร่วมกันโจมตีประเทศตุรกี

                        Au calme Duc en arrachant l’esponce

                        Voile Araesque voir, subit decouverte :

                        Tripolis, Chio, et ceux de Trapesconce,

                        Duc pris, Marnegro et la cite deserte. (VI,55)

คำแปล

            ท่านดยุคจะได้รับการปลุกปลอบใจ และมีการตระเตรียมร่างสนธิสัญญาสันติภาพขึ้น แต่ในบัดดลนั้นกองกำลังทางเรือของอาหรับจะปรากฏทั่วท้องทะเล กองกำลังเหล่านี้ยกมาจากกรุงทริโปลีประเทศลิเบีย มุ่งหน้ามาที่เกาะคิออส (ในแถบทะเลเอเจียน) ในขณะเดียวกับที่กองกำลังอีกฝ่ายหนึ่งจะปรากฏที่เมืองทรับซอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของตุรกี) ท่านดยุคจะถูกจับ  และทะเลดำกับเมืองทรับซอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นทะเลทราย

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะต้องรับศึกทั้งสองด้าน ผู้นำตุรกีก็จะตกลงใจทำสัญญาสันติภาพกับกองกำลังของฝ่ายรุกราน แต่เหตุการณ์ที่เป็นไปก็คือ จะไม่มีสันติภาพใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะกองกำลังทางเรือของฝ่ายอาหรับจากกรุงทริโปลี จะระดมโจมตีชายฝั่งตะวันตกของประเทศตุรกี ส่วนกองทัพจีนก็จะเข้าประสานกับการเคลื่อนไหวของกองทัพฝ่ายอาหรับ โดยกระทำการเข้าโจมตีดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ในการทำยุทธนาวีกันครั้งนี้  ฝ่ายอาหรับจะสามารถทำลายกองกำลังทางเรือของตุรกีในทะเลดำจนย่อยยับ ส่วนกองทัพของฝ่ายตะวันออกโดยการนำของจีน ก็จะสามารถทำลายเมือง  ทรับซอนซึ่งเป็นเมืองชายทะเลของตุรกีได้เช่นเดียวกัน ในการปฏิบัติการทางทหารต่อตุรกีในครั้งนี้ กองกำลังร่วมของฝ่ายอาหรับกับตะวันออกไกลจะใช้อาวุธนิวเคลียร์สนับสนุนด้วย

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ