กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 30 : จีนบุกทางใต้ของฝรั่งเศส

                        Du pont Euxine, et la grand Tartarie,

                        Un roi sera qui viendra voir la Gaule,

                        Transpercera Alane et lžArmenie,

                        Et dedans Bisance lairra sanglante Gaule. (V,54)

คำแปล

            จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสด็จจากทะเลดำและมองโกเลีย มุ่งหน้าไปทางฝรั่งเศส  พระองค์จะเสด็จผ่านอลาเนียและอาร์เมเนีย (ภาคใต้ของรัสเซีย) และที่ประเทศตุรกี กษัตริย์พระองค์นี้จะทรงฝากรอยจารึกของคทาเลือดของพระองค์เอาไว้

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในระหว่างที่อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธเชื้อโรคของกองกำลังฝ่ายตะวันออกซึ่งมีจีนเป็นหัวหน้ากำลังมีผลทำลายล้างในขั้วโลกเหนืออยู่นั้น ในช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นาน  กองกำลังฝ่ายตะวันออกก็จะวางแผนโจมตีทวีปยุโรป  โดยเริ่มบุกเข้าทางฝรั่งเศสตอนใต้ ในชั้นแรกผู้บัญชาการกองกำลังของฝ่ายตะวันออก จะโจมตีทางภาคใต้ของประเทศรัสเซีย และสามารถปราบปรามกำลังของฝ่ายต่อต้านได้เด็ดขาด หลังจากนั้นก็จะยกกำลังพลมุ่งไปทางประเทศตุรกี เพื่อเชื่อมกับกองกำลังของฝ่ายอาหรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมตัวกันโจมตีที่มั่นต่าง ๆ ของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก   นอสตราดามุสพยากรณ์ว่า ผู้บัญชาการรบของกองกำลังฝ่ายตะวันออกผู้นี้ จะติดอาวุธที่มีลักษณะเหมือน คทาหรือไม้เท้า ซึ่งอาวุธชนิดนี้มีสมรรถนะในการทำลายล้างอย่างมหาศาล

 

คำพยากรณ์ที่  25  26-28  29  30  31  32-33  34  35  36  37  38  39-40  41  42-46  47-49  50-52  53-54  55-57  58

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ