กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 265 : สงครามโลกครั้งที่สามยุติลงที่ประเทศอิหร่าน

                        Pluie, fain, guerre en Perse non cessee,

                        La foi trop grande trahira le monarque,

                        Par la finie en Gaule commencee :

                        Secret augure pour a un etre parque. (I,70)

 

คำแปล

            เกิดฝนตกหนักและเกิดทุพภิกขภัย การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปในประเทศอิหร่าน ผู้นำของฝ่ายข้าศึกถูกผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับตน (ศาสนาอิสลาม) หักหลัง สงครามจะยุติลงที่ประเทศอิหร่าน เช่นเดียวกับที่ได้เคยเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส ไม่มีสัญญาณอันใดที่ส่อแสดงว่ามีความก้าวร้าวเกรี้ยว กราดต่อกัน

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในยุโรปวันแห่งความหายนะของโลกได้สิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของปืนใหญ่และจรวด ที่ประเทศคู่สงครามนำมาใช้เข่นฆ่าทำลายล้างซึ่งกันและกัน เลือดซึ่งเคยไหลนองทั่วแผ่นดินยุโรปจากผู้ที่บาดเจ็บล้มตายในความหฤโหดของสงคราม ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกต่อไป บ้านเมืองเงียบสงบปราศจากเสียงร้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจตาย  บ้านเมืองและที่พักอาศัยของประชาชนพังพินาศย่อยยับ ทุกหนทุกแห่งเห็นแต่ซากปรักหักพังของอาคารสถานที่ มันเป็นภาพที่มองดูแล้วก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจ จนเกินกว่าที่จะบรรยายด้วยตัวอักษร ยิ่งไปกว่านั้น มหาสงครามโลกครั้งที่ 3 ยังทำให้ชาวโลกทั้งมวลต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์  และเชื้อแบคทีเรีย อีกนานแสนนาน

            เมื่อหันมามองดูเหตุการณ์ในตะวันออกกลางบ้าง ความหายนะที่เกิดจากน้ำมือของกองทัพฝ่ายพันธมิตรตะวันตกก็ปรากฏให้เห็นทั่วทุกหนทุกแห่งเช่นเดียวกัน ฉากสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 3 ปิดลงที่ประเทศอิหร่าน โดยนอสตราดามุสพยากรณ์ไว้ว่า กองทหารหน่วยหนึ่งในกองทัพอาหรับ  เมื่อรู้ตัวว่าฝ่ายตนจะต้องพ่ายแพ้สงคราม ก็เลยทำการปฏิวัติบีบบังคับผู้บัญชาการทัพของตนให้ยอมแพ้แก่กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก

            เมื่อสงครามยุติลงแล้ว ประชากรทั่วโลกที่โชคดียังมีชีวิตรอดจากสงคราม  จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้กำลังห้ำหั่นกัน ไม่อยากเห็นการนองเลือดและสงครามเกิดขึ้นอีก ประชาชนทั่วทุกหนทุกแห่งในโลกเกิดความโล่งอกเบาใจ ไม่มีใครคิดจะพยาบาทจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไป.

 

จบบริบูรณ์

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ