กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 256 : กำลังทางเรือของฝ่ายตะวันออกถูกทำลาย

                        Assaut farouche en Cypre se prepare,

                        La larme a l’oeil, de ta tuine proche :

                        Byzance classe, Morisque si grande tare,

                        Deux differents, le grand vast par la roche. (XII,36,add.)

 

คำแปล

            การโจมตีอย่างดุเดือดจะกระทำในเกาะไซปรัส หยาดน้ำตาคลออยู่ในเบ้าตาของข้าพเจ้า พวกเจ้านั่นแหละจะพินาศย่อยยับในไม่ช้านี้ กองเรือรบของตุรกีและของแอฟริกาเหนือ จะได้รับความสูญเสียอย่างมากมาย กองเรือรบทั้งสองจะเกยหินโสโครก

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองทัพของฝ่ายอาหรับได้รับความสูญเสียอย่างหนักในการรบทางเรือ ที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ก็พยายามดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายที่จะแก้แค้นฝ่ายตะวันตกให้ได้ โดยจะวางแผนใช้เกาะไซปรัสเป็นฐานทัพในการปฏิบัติการโจมตีต่อต้านการรุกหนักของฝ่ายตะวันตก ในภาคใต้ของประเทศ ตุรกีและในแถบทะเลเอเจียน แต่ฝ่ายตะวันตกล่วงรู้แผนการนี้  จึงส่งกองเรือรบของฝ่ายตนโจมตีฐานทัพของฝ่ายอาหรับที่เกาะไซปรัส เมื่อฐานทัพแห่งนี้ถูกทำลายลง  ก็เป็นอันว่าฝ่ายอาหรับไม่มีหวังที่จะมีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 3 ได้อีกต่อไป เมื่อถึงตอนนี้กระแสของสงครามจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ กล่าวคือ ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะเป็นฝ่ายรุกไล่ และฝ่ายอาหรับจะเป็นฝ่ายล่าถอย ส่วนกำลังทางเรือของฝ่ายอาหรับที่ส่งมาจากประเทศตุรกีและแอฟริกาเหนือ ซึ่งรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของการโจมตีจากฝ่ายพันธมิตรที่เกาะไซปรัส ก็จะพยายามหลบหนีไปอย่างไม่เป็นขบวน

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ