กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 253  ฝ่ายอาหรับต้านทานการบุกในภาคกลางของประเทศตุรกี

                        Au grand de Cheramon agora,

                        Seront croises par rang rous attaches,

                        Le pertinax Oppo, et Mandrangora,

                        Raugon d’Octobre le tiers seront laches. (IX,62)

 

คำแปล

            พวกครูเสด เมื่อได้รับการเสริมกำลังเพิ่มขึ้น ก็จะบุกโจมตีผู้นำแห่งเมืองยูสัก (ในภาคกลางของประเทศตุรกี) ผู้นำของฝ่ายข้าศึกชื่อออปปี  และชื่อมันทรโกรา จะนำทัพต้านทานการรุกอยู่ได้เป็นเวลานาน  แต่พอถึงวันที่  3 ตุลาคม แม่น้ำเบนเดอร์อิก จะปลอดภัย สามารถข้ามได้อย่างสบาย

 

ตีความและวิเคราะห์

            ถึงแม้ว่าฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเผด็จศึกในตุรกี ดังจะเห็นได้จากการที่นายพลเรดเบิร์ด สั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ยิงทำลายกองทัพของนายพลอาหรับคนที่มีผมดำหยักศก หรือการที่นายพลอ็อกมิออส สามารถผลักดันกองทัพหลักของอาหรับออกไปจนพ้นแนวพรมแดนของตุรกีแล้วนั้น แต่ฝ่ายพันธมิตรก็ยังจะต้องกวาดล้างกองกำลังฝ่ายอาหรับในกองทัพอื่น ๆ  อีกต่อไป โดยเฉพาะที่บริเวณ  เมืองอนาโตเลีย กองทัพของฝ่ายอาหรับยังสามารถยืนหยัดต่อต้านการรุกของฝ่ายตะวันตกอยู่อย่างแข็งขัน ดังนั้น ฝ่ายตะวันตกจะส่งกำลังจากภาคใต้ของตุรกีบุกทะลวงมายังภาคกลางเพื่อกวาดล้างกองทัพของฝ่ายอาหรับที่ยังเหลืออยู่ ปรากฏว่า นายพลของฝ่ายอาหรับสองคน คนหนึ่งชื่อ  ออปปี อีกคนหนึ่งชื่อ มันทรโกรา จะบัญชาการทัพของตนเข้าโรมรันกับกองทัพฝ่ายศัตรูอยู่เป็นเวลานาน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กองทัพของนายพลทั้งสองจะพ่ายแพ้ต่อกำลังกองทัพของฝ่ายตะวันตกอย่างเด็ดขาด

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ