กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 251 - 252 : ฝ่ายตะวันตกยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ของประเทศตุรกี

                        La grand cite de Tharse par Gaulois

                        Sera detruite, captifs tous a Turban,

                        Secours par mer du grand Portugalois,

                        Premier d’ete le jour du sacre Urban. (VI,85)

                        Apres seuourne vagueront en Epire,

                        La grand secours viendra vers Antioche,

                        La noir poil crepe tendra fort a l’Empire :

                        Barbe d’airain le rotira en broche. (I,74)

 

คำแปล

            ชาวฝรั่งเศสจะทำลายมหานครทาร์ซุส (ทางภาคใต้ของประเทศตุรกี) ชาวอาหรับจะถูกจับทั้งหมด แต่จะได้รับความช่วยเหลือทางทะเลจากผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศ โปรตุเกส เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันมหกรรมทางศาสนาถึงต้นฤดูร้อน

            พวกเขาจะรุกคืบหน้าอย่างช้า ๆ จนถึงเมือง อีปิรุส (ในประเทศกรีซ และเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโจมตีเพื่อยึดเมือง อันติอ็อค (ในภาคใต้ของประเทศตุรกี) ผู้นำของฝ่ายข้าศึกผู้มีผมดำหยิก จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอาณาจักรของตน แต่ผู้บัญชาการชื่อเรดเบิร์ดจะจุดไฟเผาผู้นำของฝ่ายข้าศึก

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในช่วงระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 21 เมษายน กองทัพฝรั่งเศสจะบุกโจมตีเมืองทาร์ซุสและเมืองอันติอ็อค ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศตุรกี ในการปฏิบัติการครั้งนี้  กองทัพฝรั่งเศสจะสามารถยึดเมืองทั้งสองได้สำเร็จ พร้อมกันนั้นก็จะสามารถจับทหารอาหรับเป็นเชลยศึกได้จำนวนหนึ่ง ในขณะเดียวกัน กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกที่บุกเข้าไปในประเทศกรีซ จะเผชิญกับปฏิบัติการต้านทานอย่างเข้มแข็งจากกองทัพของฝ่ายอาหรับที่กำลังยึดครองประเทศนี้อยู่ ผู้บัญชาการกองทัพ         อาหรับคนที่มีผมดำหยักศก ซึ่งในอดีตเคยนำทัพเข้าสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศสในประเทศอิตาลี และเคยจับทหารฝรั่งเศสเป็นเชลยจำนวนมากมายมาแล้ว ตอนนี้จะเป็นผู้บัญชาการรบในประเทศกรีซ นายพลอาหรับผู้นี้จะนำกองทัพของเขาเข้ายันกองทัพของฝ่ายพันธมิตรเอาไว้ เพื่อถ่วงเวลาคอยจนกว่าการรวมกำลังพลเพื่อตั้งแนวป้องกันจะแล้วเสร็จ เมื่อกองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกไม่สามารถตีฝ่าแนวป้องกันภายใต้การนำของนายพลอาหรับผู้นี้ได้  นายพลเรดเบิร์ดผู้บัญชาการทัพก็จะตัดสินใจสั่งให้ใช้ระเบิดนิว เคลียร์ยิงถล่มทำลายกองทัพของฝ่ายอาหรับในทันที ซึ่งจะยังผลทำให้กองทัพของฝ่ายอาหรับถูกไฟจากนิวเคลียร์เผาผลาญย่อยยับไปในชั่วพริบตา  นายพลอาหรับผู้มีเส้นผมสีดำหยักศก  จะถูกไฟคลอกเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ