กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 243 - 244 : ฝ่ายตะวันออกชิงเกาะซิซิลีคืน

                        Volie Symacle port Massiliolique,

                        Dans Venise port marcher aux Pannons :

                        Partir du gouffre et sinus IIlirique,

                        Vast a Socille, Ligurs coupe de canons. (IX,28)

                        Le neuf empire en desolation,

                        Sera change de pole apuilonaire :

                        De la Socille viendra l’emotion,

                        Troubler, l’emprise a Philip tributaire. (VIII,81)

 

คำแปล

            กองเรือลำเลียงพลของฝ่ายพันธมิตรเดินทางออกจากเมืองท่ามาร์แซย์ เมื่อมาถึงเมืองท่าเวนิช ก็จะลำเลียงพลขึ้นฝั่งเพื่อส่งไปโจมตีดินแดนของประเทศต่าง ๆ ในคาบสมุทรบอลข่าน แต่กองเรือเหล่านี้จะไม่สามารถเดินทางออกจากทะเลอะเดรียติคได้ ข้าศึกจะทำลายเกาะซิซิลีและระดมยิงชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี

            อาณาจักรที่เพิ่งจะพิชิตได้มาใหม่ ๆ บัดนี้จะตกอยู่ในความอ้างว้าง  เพราะความช่วยเหลือของชาติอาควิลอน (สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย) พวกอาหรับจะเดินทางกลับมาที่เกาะซิซิลี ซึ่งจะทำให้การบุกของผู้บัญชาการที่ชื่อฟิลิปประสพกับความยากลำบาก

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะรุกคืบหน้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีมุ่งหน้าไปทางภาคกลางของทวีปยุโรป  ทั้งนี้เพื่อเชื่อมกับกองทัพรัสเซียซึ่งกำลังสู้รบอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากนั้นก็ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะตีตัดกองกำลังของฝ่ายตะวันออกที่ยังเหลืออยู่ในยุโรปให้แยกออกจากกันเป็นสองส่วน ส่วนทางฝ่ายอาหรับก็จะพยายามต้านทานการบุกของฝ่ายตะวันตกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยการปิดล้อมทะเลอะเดรียติค ทำลายที่มั่นของฝ่ายตะวันตกบนเกาะซิซิลี และโจมตีรบกวนเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่เชื่อมโยงเมืองท่าต่าง ๆ บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี

            ผู้บัญชาการทหารของฝ่ายตะวันตกชื่อ นายพลฟิลิป ซึ่งในอดีตเคยพ่ายแพ้ในการรบกับกองทัพฝ่ายตะวันออกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส และครั้งหนึ่งก็เคยนำกองทหารเข้าไปทำการช่วยเหลือทหารของฝ่ายพันธมิตรที่ประสพเคราะห์กรรมในการรบที่ทะเลอะเดรียติค แต่พอมาถึงช่วงนี้เขาจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสู้รบ เพื่อชิงประเทศอิตาลีและเกาะซิซิลีคืน

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ