กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 241 - 242 : รุกเข้าไปในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

                        A son haut prix plus la larme sabee,

                        D’humaine chair par mort en cendre mettre,

                        A l’ile Pharos par Croissars perturbee,

                        Alors qu’a Rhodes paraitra du espectre. (V,16)

                        Le vieux monarque dechasse de son regne

                        Aux Orients son secours ira querre :

                        Pour peur des croix pliera son enseigne :

                        En Mytilene ira par port et terre. (III,47)

คำแปล

            ภาคใต้ของประเทศซาอุดีอาระเบีย จะถูกโจมตีด้วยอาวุธทำลายล้าง ซึ่งจะทำให้ร่างกายมนุษย์กลายเป็นเถ้าถ่าน พวกครูเสดจะโจมตีเกาะฟาโรส (ในภาคเหนือของอียิปต์)

            ผู้นำคนเดิมจะถูกขับไล่ออกจากอาณาจักร เขาจะหลบหนีไปอาศัยอยู่ในแถบตะวันออกด้วยความเกรงกลัวไม้กางเขน (กองทัพของฝ่ายตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์) เขาจะยอมพับธงของตนเอง (ยอมมอบตัว) แล้วไปที่ไมติเลเน (เกาะเลสบอส) และเมืองท่าอีกแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางโดยทางบกต่อไป

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันตกยกเข้าไปในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกแล้ว ก็จะส่งกำลังเข้าโจมตีภาคเหนือของประเทศอียิปต์ ในขณะเดียวกันก็จะใช้อาวุธทำลายล้างโจมตีทางภาคใต้ของประเทศซาอุดีอาระเบีย อาวุธชนิดนี้มีประสิทธิภาพร้ายแรงมาก สามารถเผาผลาญมนุษย์ให้กลายเป็นเถ้าถ่านได้ในชั่วพริบตาเดียว นอกจากนั้น นอสตราดามุสยังพยากรณ์ไว้ด้วยว่า ผู้นำชาวตะวันตกผู้หนึ่งซึ่งแปรพักตร์ไปอยู่กับฝ่ายตะวันออก จะเข้ามอบตัวกับกองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกที่ยกพลขึ้นบกที่เกาะเลสบอส นอกฝั่งประเทศตุรกี

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ