กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 237 - 238 : ฝ่ายพันธมิตรเพลี่ยงพล้ำในทะเลอะเดรียติค

                        Au port de Pyola et de saince Nicolas,

                        Perie Normande au gouffre phanatique :

                        Cap. de Bisance rues crier helas,

                        Secours de Gaddes et du grand Philippique. (IX,30)

                        Par feu et armes non loin de la marnegro,

                        Viendra de Perse occuper Tribesonde :

                        Trembler Pharos, Methelin, Sol alegro,

                        De sang Arabe d’Adrie couvert onde. (V,27)

 

คำแปล

            ชาวฝรั่งเศสจะเสียชีวิตที่เมืองท่าโพลา ที่เมืองซานนิโคเล (ชายฝั่งประเทศยูโกสลาเวีย) และที่ชายฝั่งเมืองคัวนีโร (ในทะเลอะเดรียติค) เชลยในประเทศตุรกีจะร้องอย่างคนสิ้นหวังในชีวิต แต่จะได้รับความช่วยหลือจากคาดิช (ประเทศสเปน) โดยการนำของผู้นำชื่อฟิลิป

            พวกเขาจะใช้อาวุธร้ายแรงบุกโจมตีดินแดนในแถบทะเลดำ พวกเขาจะมาจากอิหร่านเพื่อยึดครองเมืองทรับซัน (ในภาคตะวันออกของประเทศตุรกีแต่อีกพวกหนึ่งจะเข้ายึดเมืองฟาโรส (เมืองอเล็กซานเดรีย ในประเทศอียิปต์และเมืองไมทิเลเน (เกาะเลสบอส ซึ่งอยู่นอกฝั่งประเทศตุรกี) พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างจ้า ทะเลอะเดรียติคจะนองไปด้วยเลือดของพวกอาหรับ

 

ตีความและวิเคราะห์

            สงครามระหว่างพันธมิตรตะวันตกกับฝ่ายอาหรับเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เมื่อกองทัพฝรั่งเศสเข้ายึดดินแดนทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีได้แล้ว ก็จะใช้เป็นฐานทัพส่งกำลังข้ามทะเลอะเดรียติคไปขึ้นบกที่ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศยูโกสลาเวีย  แต่ในการปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้ กองทัพฝรั่งเศสเกิดเพลี่ยงพล้ำต้องสูญเสียไพร่พลไปเป็นจำนวนมาก ไพร่พลอีกเป็นจำนวนมากถูกจับไปกักขังเป็นเชลยศึกอยู่ที่ประเทศตุรกี นอกจากจะส่งกำลังไปปฏิบัติการในแถบทะเลอะเดรียติคแล้ว ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกยังจะเริ่มส่งกำลังทหารไปยังแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก จนสามารถยึดเกาะต่าง ๆ ที่อยู่นอกฝั่งประเทศตุรกีได้ รวมทั้งจะโจมตีดินแดนในประเทศอียิปต์ด้วย ส่วนฝ่ายอาหรับก็จะโหมใช้กำลังต้านทานกองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกอย่างเต็มที่ และจะสามารถผลักดันกองกำลังส่วนหนึ่งของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกให้ถอยร่นกลับไปยังดินแดนของรัสเซีย

 

คำพยากรณ์ที่   236   237-238   239-240   241-242   243-244   245   246   247   248-250   251-252   253  254   255   256   257   258-259   260   261   262   263   264   265

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ