กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 234-235 : ฝ่ายศาสนจักรโรมันคาทอลิกคืนสู่กรุงโรม

                        De sang Troyen naitra coeur Germanique,

                        Qui deviendra en si hauge puissance :

                        Hors chassera gent etrange Arabique,

                        Tournant l’Eglise en pristine preeminence. (V.74)

                        Le grand Celtique entrera dedans Rome,

                        Menant amas d’exiles et bannis :

                        Le grand Pasteur mettra a mort tout homme,

                        Quipour le coq etaient aux Alpes unis. (VI,28)

 

คำแปล

            ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเยอรมันผู้หนึ่ง จะมีความก้าวหน้าในชีวิตจนกระทั่งมีอำนาจทางทหารจนเหลือล้น บุคคลผู้นี้จะเป็นผู้นำทัพไปขับไล่ชาวต่างชาติและชาวอาหรับ และจะเป็นผู้ที่นำศาสนจักรกลับคืนสู่กรุงโรมดังเดิม

            ชายชาวฝรั่งเศสผู้ยิ่งใหญ่จะเข้ากรุงโรม โดยเดินนำหน้าพสกนิกรที่เคยลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศ องค์สันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่จะมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตผู้ที่ร่วมมือกับข้าศึก  ในการทำสงครามกับฝรั่งเศสที่เทือกเขาแอลปส์

 

ตีความและวิเคราะห์

            นายพลฝรั่งเศสเชื้อสายเยอรมันผู้หนึ่ง จะนำกองทัพฝรั่งเศสบุกทำลายกองบัญชาการทหารของฝ่ายอาหรับที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นก็จะมอบให้ฝ่ายศาสนจักรโรมันคาทอลิกปกครองประเทศอิตาลีดังเดิม องค์สันตะปาปาจะมีพระบัญชาให้ลงโทษชาวอิตาเลียน ที่ร่วมมือกับกองทัพอาหรับทำสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศสที่ยุทธภูมิบริเวณเทือกเขาแอลปส์ พระองค์ทรงลงคำสั่งให้ลงโทษชาวอิตาเลียนครั้งนี้ ในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้ารัฐบาลอิตาลี

            นับตั้งแต่ต้น ๆ คริสตกาลมาแล้ว มีโหรหลายท่านเคยทำนายไว้ว่า  กษัตริย์หรือผู้นำทางการทหารสำคัญผู้หนึ่งจะสามารถพิชิตพวกมุสลิมในมหาสงครามโลกครั้งหนึ่ง และกษัตริย์หรือผู้นำทางทหารผู้นี้จะช่วยให้องค์สันตะปาปาเสด็จกลับคืนสู่ราชบัลลังก์อันชอบธรรมของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

            โหรในสมัยโบราณอีกผู้หนึ่งชื่อ เซน ซีซาร์   ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี  พ.. 1013-1085 ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่า วันหนึ่งจะเกิดสงครามขึ้น เมืองปารีส เมืองมาร์แซย์ เมืองบอร์โดและเมืองสำคัญแห่งอื่น ๆ ในฝรั่งเศส จะถูกข้าศึกทำลายอย่างย่อยยับ แต่ต่อมาไม่นานจะมีมหาราชพระองค์หนึ่งเสด็จมายังประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับองค์สันตะปาปา ซึ่งทั้งสองพระองค์จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก

            โหรชาวฮิปโปลิตุส ชื่อ ไอมอน เคยพยากรณ์ไว้ว่า ...องค์มหาราชชาวฝรั่งเศสผู้ทรงพิชิตดินแดนทั้งปวงในตะวันออก จะเสด็จมาในขณะที่โลกาจะวินาศ

            โหรโบราณอีกผู้หนึ่ง เป็นผู้วิเศษชาวอังกฤษ ชื่อเมอร์ลิน เคยพยากรณ์ไว้ในทำนองเดียวกันว่า วันหนึ่ง  พระมหากษัตริย์ชาวฝรั่งเศสพร้อมด้วยพสกนิกรของพระองค์ จะทรงนำองค์สันตะปาปาเสด็จกลับคืนสู่อำนาจ  นายเมอร์ลินพยากรณ์ไว้ด้วยว่า ก่อนที่โลกจะวินาศ ผู้นำในอนาคตของฝรั่งเศสจะเป็นกษัติรย์ นั่นก็คือพยากรณ์ว่า ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ประเทศฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากปัจจุบันที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ไปเป็นระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกครั้งหนึ่ง

            นักบวชในศาสนาคริสต์อีกรูปหนึ่ง  เคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ว่า  ชาติต่าง ๆ จะทำสงครามกันเป็นเวลาสี่ปี ดินแดนส่วนใหญ่ในโลกจะถูกทำลาย ศาสนาทุกนิกายจะเสื่อมสลายไปทั้งหมด เมืองหลวงของโลก (กรุงโรม) จะพังพินาศย่อยยับ องค์สันตะปาปาจะเสด็จข้ามทะเลหนีไป  ต่อมามหาราชพระองค์หนึ่งจะทรงนำสันติภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  และองค์สันตะปาปาจะมีชัยชนะร่วมกับมหาราชพระองค์นี้

            นายเดวิส โปเรียอุส  ซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี พ.. 2200 ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า  มหาราชพระองค์นี้เป็นชาวฝรั่งเศส  ทรงมีพระนลาฏกว้าง พระเนตรดำโต  พระเกศาเป็นลอนสีน้ำตาลอ่อน  และพระนาสิกงองุ้มเหมือนจะงอยปากนกอินทรี  พระองค์จะเสด็จมาปราบศัตรูขององค์สันตะปาปาและสามารถพิชิตประเทศต่าง ๆ ในย่านตะวันออก

            หลังจากที่ยึดดินแดนต่างๆ ในยุโรปกลับคืนมาได้ทั้งหมดแล้ว กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะหันไปปลดปล่อยดินแดนอื่น ๆ อีกต่อไป  ในที่สุด ก็จะยกทัพจากยุโรปไปทำลายดินแดนในตะวันออกกลางให้ราบคาบ เพื่อไม่ให้ประเทศเหล่านี้ได้มีโอกาสใช้กำลังคุกคามอารยธรรมตะวันตกได้อีกในอนาคต

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ