กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 228-229 : ยุทธนาวีนอกฝั่งตะวันตกของอิตาลี

                        Qu’en dans poisson, fer et lettre enfermee

                        Hors sortira qui puis fera la guerre,

                        Aura par mer sa classe bien ramee,

                        Apparaissant pres de Latine terre. (II,5)

                        De vaine emprise l’honneur indue plainte,

                        Galiotes errants par Latins, froids, faim, vagues

                        Non loin du Tymbre de sang la terre teinte,

                        Et sur humains seront diverses plagues. (V,63)

 

คำแปล

            เมื่อเหล็ก (ดาวอังคาร) และอักขระ (ดาวศุกร์) โคจรมารวมอยู่ในราศีปลา (ราศีมีน) บุคคลผู้หนึ่งจะออกไปทำสงคราม กองเรือรบของเขาจะเร่ง เดินฝีจักรไปในทะเล และจะไปปรากฏตัวที่บริเวณใกล้ดินแดนละติน (ประเทศ อิตาลี)

            การปฏิบัติการอย่างหนึ่งซึ่งไม่ประสพผลสำเร็จ จะนำเกียรติภูมิมาให้แก่คนส่วนหนึ่ง แต่จะทำให้อีกพวกหนึ่งถูกตัดพ้อต่อว่า เรือรบจะปะทะกันในทะเลละติน (นอกฝั่งประเทศอิตาลี) ทั้งสองฝ่ายจะทุกข์ทรมานเพราะความหนาว ความหิวโหยและคลื่นทะเลลูกใหญ่ ดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองไทเบอร์ (กรุงโรม) จะเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด และเชื้อโรคหลายชนิดจะทำลายทุก ๆ คน

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองเรือรบของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกและฝ่ายตะวันออก จะกระทำยุทธนาวีกันที่บริเวณไม่ไกลจากชายฝั่งของประเทศอิตาลี ทั้งสองฝ่ายจะประสพกับปัญหาอากาศหนาวเย็น และทุกข์ทรมานจากผลของการใช้อาวุธเชื้อโรคประหัตประหารกัน นอกจากนี้ ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกยังจะส่งกองทัพมาบุกชายฝั่งของประเทศอิตาลีที่บริเวณใกล้กรุงโรมอีกด้วย นอสตราดามุสคำนวณตามหลักการของโหราศาสตร์แล้วระบุไว้ในบรรทัดแรกของคำพยากรณ์บทนี้ว่า   การทำยุทธนาวีระหว่างฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกครั้งนี้ จะกระทำกันในวันที่ 3 มีนาคม พ.. 2539

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ