กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 226 : ใช้อาวุธเชื้อโรคและอาวุธนิวเคลียร์ โจมตีสวิตเซอร์แลนด์

                        Puanteur grande sortira de Lausanne,

                        Qu’on ne saura l’origine du fait,

                        L’on mettra hors toute la gent lointaine,

                        Feu vu au ciel, peuple etranger defait. (VIII,10)

 

คำแปล

            จะมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากโลซานน์ (ทางภาคตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์) โดยไม่มีผู้ใดทราบว่าฝ่ายใดปล่อยมันออกมา แต่มันจะทำให้กองทัพจากแดนไกลต้องถอนตัว  แสงไฟสว่างไสว  จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า ชาวต่างชาติจะพ่ายแพ้

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อฝ่ายพันธมิตรตะวันตกสามารถปลดปล่อยภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสได้แล้ว ก็จะใช้ดินแดนแถบนี้เป็นฐานเพื่อส่งกำลังไปปลดปล่อยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนที่จะส่งทหารราบเข้ายึดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะใช้อาวุธแบคทีเรียโจมตีเป้าหมายที่เมืองโลซานน์ ซึ่งจะมีผลให้ทหารอาหรับที่ยึดครองเมืองนี้อยู่ต้องถอนกำลังออกไป แต่ก่อนที่จะถอนกำลังในครั้งนี้ฝ่ายอาหรับจะยิงจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นสู่อากาศ เพื่อให้ระเบิดบริเวณเหนือเมืองโลซานน์

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ