กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 222-224 : ฝ่ายตะวันออกใช้มาตรการตอบโต้การรุกของฝ่ายตะวันตก

                        La tour de Boucq craindra fuste Barbare,

                        Un temps, longtemps apres barque Hesperique :

                        Betail, gens, meubles, tous deux feront grand tare,

                        Taurus et Libra, quelle mortelle pique!(I,28)

                        La tour marine trois fois prise et reprise

                        Par Espagnols, Barbares, Ligurins :

                        Marseille et Aix, Arles par ceux de Pise,

                        Vast feu, fer, pille Avignon des Thurins. (I,71)

                        Au chef Anglois a Nimes trop sejour,

                        Devers l’Espagne au secours Aenobarbe :                    

                        Plusiers mourrant par Mars ouvert ce jour,

                        Quand en Artois faillir etoile en barbe. (V,59)

 

คำแปล

            หอสูงที่เมืองบูค (ทางชายฝั่งภาคใต้ของฝรั่งเศส) ได้รับอันตรายจากกองเรือรบของอาหรับ แต่ต่อมาบรรดาเรือรบของพวกเฮสพีเรียน (อเมริกัน) จะเดินทางมาถึงปราสาท ประชาชนและสินค้าจะถูกทำลาย นั่นแหละคือการ พิพาทระหว่างพวกมุสลิมกับพวกคริสเตียน

            พวกอาหรับจากประเทศสเปนและประเทศอิตาลี จะมาชิงหอรบบน ชายฝั่งถึงสามครั้ง พวกเขาจะโจมตีเมืองมาร์แซย์และเมืองเอกซ์-ออง-โปรวองซ์ (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) จะใช้ไฟและอาวุธทำด้วยโลหะทำลายล้างเมืองอาวิยอง

            ผู้บัญชาการทหารชาวอังกฤษผู้หนึ่ง ถูกล้อมอยู่เป็นเวลานานที่เมืองนีมิส  (ทางภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส) ผู้บัญชาการอีกผู้หนึ่งชื่อ เรดเบิร์ด จะเดินทัพมาจากสเปนเพื่อเข้าช่วยเหลือ ผู้คนเป็นจำนวนมากมายจะเสียชีวิตจากการทำสงครามในวันนั้น เมื่อมีดาวหางตกลงมาที่เมืองอาร์ตัวส์ (ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส)

 

ตีความและวิเคราะห์

            ฝ่ายอาหรับจะตอบโต้การรุกของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก โดยการยกทัพของตนจากประเทศสเปนและประเทศอิตาลีเข้ามายึดพื้นที่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง กองเรือรบของทั้งสองฝ่ายจะทำยุทธนาวีครั้งสำคัญที่บริเวณใกล้หอรบในเมืองบูค ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางชายฝั่งภาคใต้ของฝรั่งเศส ผู้บัญชาการทหารชาวอังกฤษผู้หนึ่งพร้อมด้วยกองทัพของเขา จะถูกข้าศึกล้อมที่เมืองนีมิส แต่ต่อมาผู้บัญชาการชาวตะวันตกอีกผู้หนึ่งชื่อเรดเบิร์ด จะมาช่วยทำลายแนวปิดล้อมของฝ่ายอาหรับด้วยการทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายอาหรับจากประเทศสเปน ในขณะเดียวกัน  ฝ่ายอาหรับจะใช้ขีปนาวุธระดมยิงกองทัพของฝ่ายพันธมิตร ซึ่งรวมพลอยู่บริเวณใกล้เมืองอาร์ตัวส์  ในภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ