กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 218-220 : ฝ่ายตะวันออกสูญเสียเมืองท่ามาร์แซย์

                        Par le grand Prince limitrophe du Mans,

                        Preux et vaillant chef du grand excercite :

                        Par mer et terre de Gallots et Normans,

                        Calpre passer Bardelonne pille l’ile. (VII,10)

                        De Barcelonne par mer sigrande armee,

                        Toute Marseille e frayeur tremblera :

                        Iles saisies de mer aide fermee,

                        Ton traditeur en terre nagera. (III,88)

                        L’ordre fatal sempiternel par chaine

                        Viendra tousrner par ordre consequent,

                        Du port Phocen sera rompue la chaine :

                        La cite prise, l’ennemis quand et quand. (III,79)

 

คำแปล

            ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง จากบริเวณใกล้กับเมืองเลอมองส์ (ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสเป็นผู้บัญชาการกองทัพอันยิ่งใหญ่ มีความองอาจกล้าหาญ จะเดินทางมาทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมกับกองกำลังของอังกฤษและของฝรั่งเศสทางภาคเหนือ ผู้นำผู้นี้ยกทัพเดินทางผ่านทางช่องแคบ ยิบรอลตาร์ เข้ายึดเมืองบาร์ซีโลนา (ทางภาคตะวันออกของประเทศสเปน) และนำทัพเข้า              โจมตีหมู่เกาะ (คอร์ซิกาและซาร์ดิเนีย)

            กองทัพอันเกรียงไกรกองทัพหนึ่ง จะออกเดินทางจากเมืองบาร์ซีโลนา โดยทางทะเล ทุกคนที่อยู่ในเมืองมาร์แซย์จะสั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัว หมู่เกาะคอร์ซิกาและซาร์ดิเนียจะถูกยึด  ความช่วยเหลือโดยทางทะเลจะถูกปิดกั้น  ผู้ขายชาติคนหนึ่งจะว่ายกระเสือกกระสนอยู่บนดิน (จมอยู่ในกองเลือดของตนเอง)

            จะมีการออกคำสั่งขั้นเด็ดขาด เพื่อให้ทำลายกองกำลังป้องกัน ผลที่ตามมาก็คือ แนวป้องกันเมืองมาร์แซย์จะถูกทำลาย เมืองจะถูกยึดและศัตรูจะถูกจับในเวลาเดียวกัน

 

ตีความและวิเคราะห์

            นายพลทหารบกชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง จะกลับคืนสู่สนามรบในยุโรป  พร้อมด้วยกองกำลังทหารอังกฤษและกองทัพฝรั่งเศสที่เคยประจำอยู่ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส นายพลผู้นี้จะยกทัพเข้าทางช่องแคบยิบรอลตาร์ แล้วยึดเมืองบาร์ซีโลนา เมืองท่าของสเปน จากนั้นก็จะเตรียมการเพื่อโจมตีฐานทัพของฝ่ายตะวันออกที่เมืองมาร์แซย์ เมืองท่าสำคัญของฝรั่งเศส แต่ก่อนที่จะโจมตีเมืองนี้ กองกำลังเฉพาะกิจของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะเข้ายึดเกาะคอร์ซิกาและเกาะซาร์ดิเนียให้ได้ก่อน การปฏิบัติการครั้งนี้จะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือสามารถยึดเกาะคอร์ซิกาและเกาะซาร์ดิเนียได้ ทำให้เส้นทางส่งกำลังบำรุงของกองทัพฝ่ายตะวันออกจากเกาะทั้งสองไปยังเมืองท่า        มาร์แซย์ ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง มีการจับกุมและลงโทษสายลับที่แจ้งความลับให้แก่ศัตรู ผู้ทำให้กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกประสพกับความล้มเหลวในการยึดเกาะคอร์ซิกาและเกาะซาร์ดิเนียในครั้งแรก ต่อมากองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะโจมตีและยึดเมืองท่ามาร์แซย์ได้สำเร็จ กองกำลังยึดครองเมืองท่ามาร์แซย์ของฝ่ายตะวันออก จะยอมแพ้ต่อกองทัพผสมฝรั่งเศส-อังกฤษ

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ