กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่216-217 :ใช้เรือดำน้ำสนับสนุนการรบทางบก

                        Classe Gauloise par appui de grande grade

                        Du grand Neptune, et ses tridents soldats,

                        Rougee Provence Pour soutenir grande bande :

                        Plus Mas Narbon, par javelots et dards. (II,59)

                        Le grand Neptune de protond de la mer,

                        De gent Punique et sang Gaulois mele.

                        Les Iles a sang, pour le tardif ramer :

                        Plus lui nuira que l’occulte mal cele. (II,78)

 

คำแปล

            กองเรือรบของฝรั่งเศส ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังทางบกเป็นอย่างดี นอกจากนั้นก็ยังจะได้รับการสนับสนุนจากท้องทะเลอีกด้วย  กองกำลัง ทางเรือของดาวมฤตยูจะยกมาเมืองโปรวองซ์ (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส)จะมีสีแดงฉานอยู่ทั่ว และจะถูกเจ้าของบ้านผู้ยิ่งใหญ่ยึดครอง         เมืองนาร์บอนน์จะประสพกับความหายนะจากอาวุธที่บินได้

            กองกำลังของดาวมฤตยูที่ยิ่งใหญ่จะมาจากใต้ทะเล ชาวแอฟริกาเหนือและชาวฝรั่งเศส จะสู้รบกันจนนองเลือด หมู่เกาะคอร์ซิกาและซาร์ดิเนีย จะมีเลือดไหลนอง แต่เนื่องจากมาไม่ทันเวลา ทำให้การรบไม่มีประสิทธิภาพ ความปราชัยครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากรักษาความลับไว้ไม่ได้

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อฝ่ายพันธมิตรตะวันตกทำสงครามทางบกกับฝ่ายตะวันออก ในพื้นที่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสนั้น จะใช้เรือดำน้ำโจมตีสนับสนุนการรบตาม บริเวณชายฝั่งด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย เมืองนาร์บอนน์จะเสียหายอย่างหนักจากการถูกข้าศึกโจมตีด้วยขีปนาวุธ กองเรือดำน้ำกองเดียวกันนั้นยังจะพยายามบุกเข้ายึดเกาะคอร์ซิกาและซาร์ดิเนีย แต่การปฏิบัติการของเรือดำน้ำจะไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะความลับรั่วไหลไปถึงหูของข้าศึกเสียก่อน

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ