กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 212-215 : สถานการณ์การรบในภาคใต้ฝรั่งเศส

                        Passer Guienne, Languedoc et le Rosne,

                        D’Agen tenant de Marmande et la Roole :

                        D’ouvrier par foi parroy, Phocen tiendra son trone,

                        Conflit aupres sainct Pol de Mauseole. (IX,85)

                        Plaintes et pleurs, cris et grands hurlemants,

                        Pres de Narbon a Bayonne et en Foix

                        O quels horribles calamites changements,

                        Avant que Mars revolu quelques fois. (IX,63)

                        Quand seront proches le defaut des lunaires,

                        De l’un a l’autre ne distant grandement,

                        Froid, siccite, danger vers les frontieres,

                        Meme ou l’orancle a pris commencement. (III,4)

                        Aux champs herbeux d’Alein et du Varneigne

                        De mont Lebron proche de la Durance,

                        Champs de deux parts conflit sera si aigre,

                        Mesopotamie defaillira en la France. (III,99)

 

คำแปล

            พวกเขาจะเดินทัพจากเมืองกีนไปยังเมืองลันกูด๊อก (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังแม่น้ำโรน จะสามารถยึดเมืองอาเจน  เมืองมาร์มันด์ และเมืองลารีโอล (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) เอาไว้ได้ เพื่อหาทางเข้ายึดเมืองมาร์แซย์ ซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของฝ่ายข้าศึก จะมีการขัดแย้ง (สงคราม) กันที่บริเวณใกล้เมือง แซงปอล-เดอ-เมาโซล (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส)

            จะมีแต่ความโกรธแค้น หยาดน้ำตา การร่ำไห้ และเสียงโหยหวน ที่ใกล้เมืองนาร์บอนน์ เมืองบายอนน์  (ทางชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเมืองฟัวซ์ จะเกิดความหายนะและความเปลี่ยนแปลงอันน่าสยดสยอง ดาว  อังคาร (สงคราม) จะมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์เหล่านี้หลายครั้ง

            เมื่อการสู้รบเข้ามาใกล้ที่นี่ พวกพระจันทร์ (พวกอาหรับ) จะประสพกับความพ่ายแพ้ในที่ซึ่งไม่ไกลจากที่นี่มากนัก จะมีความทุกข์ทรมานเนื่องจากความหนาว ความแห้งแล้ง และอันตรายจากข้าศึกที่บุกประชิดใกล้พรมแดน ที่นี่ก็คือตำบลที่คำพยากรณ์กล่าวไว้ในตอนเริ่มต้น  (เมืองซาลอง-ออง-โปรวองซ์ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส)

            ทั้งสองฝ่ายจะสู้รบกันอย่างรุนแรงในที่ราบของเมืองอัลเลนส์ และเมืองเวอร์เนกูส์ ในเทือกเขาลูเบอร์รอง และบริเวณใกล้แม่น้ำดูรังซ์           (ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) แต่ในที่สุดพวกเมโสโปเตเมีย (พวกที่มาจากตะวันออกกลาง) จะพ่ายแพ้ในประเทศฝรั่งเศส

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นด้านที่กองทัพอังกฤษตั้งฐานที่มั่นอยู่นั้น จะบุกคืบหน้าไปที่แม่น้ำกาโรน แล้วจะมุ่งหน้าต่อไปยังชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสก็จะรุกลงมาตามแม่น้ำโรน เพื่อมุ่งหน้าต่อไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดียวกัน  แสดงว่าเป้าหมายของกองทัพทั้งสองของฝ่ายตะวันตกต้องการเดินทัพไปจนถึงเมืองท่ามาร์แซย์ ที่ซึ่งกองทัพของฝ่ายตะวันออกใช้เป็นฐานที่มั่นส่งกำลังบำรุงและเป็นหัวหาดในเขตปฏิบัติการทางภาคใต้ของฝรั่งเศส นอสตราดามุสพยากรณ์ไว้ด้วยว่าจะมีการสู้รบครั้งสำคัญ ๆ ที่บริเวณใกล้บ้านเกิดของเขา คือ  ซาลอง-ออง-โปรวองซ์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ