กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 210- 211 : ฝ่ายตะวันออกจัดประชุมวางแผนทางยุทธศาสตร์

                        En lieu bien proche non eloigne de Venise,

                        Les deus plus grand de l’Asie et d’Affrique,

                        Du Rhin, et Hister qu’on dira sont venus,

                        Cris, pleurs a Malte et cote Ligustique. (IV,68)

                        Les deux contents seront unis ensemble,

                        Quand le plupart a Mars seront conjoint :

                        Le grand d’Affrique en effrayeur tremble,

                        Duumvirat par la classe dejoint. (V,23)

 

คำแปล

            บรรดาผู้นำที่สามารถพิชิตเอเชียและแอฟริกาได้แล้วจะมาประชุมกัน ใกล้ ๆ กับเมืองเวนิชหลังจากยึดดินแดนในแถบแม่น้ำไรน์และแม่น้ำดานูบด้านล่างได้แล้ว เสียงร้องไห้คร่ำครวญน้ำตานองหน้าก็จะดังระงมไปทั่วเมืองมอลตาและเจนัว

            สองมหาอำนาจจะผนึกกำลังกัน เพราะการที่จะเป็นผู้พิชิตได้นั้น จะต้องร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และจะต้องร่วมกันอยู่ในดาวอังคาร (สงคราม) แต่แล้วบรรดาผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาก็จะสั่นสะท้านด้วยความกลัวภัย เพราะการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกทำลายจากกองเรือรบของคู่ปรปักษ์

 

ตีความและวิเคราะห์

            หลังจากที่กองทัพของฝ่ายตะวันออกยึดดินแดนทางภาคใต้ของยุโรป และสามารถพิชิตประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรียได้ไม่นาน กองทัพของฝ่ายตะวันออกไกลและกองทัพของฝ่ายตะวันออกกลาง จะจัดให้มีการประชุมกันที่บริเวณใกล้เมืองเวนิช เพื่อวางแผนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน แต่หลังจากที่ฝ่ายตะวันออกไกลพ่ายแพ้ในการทำยุทธนาวีที่มหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศจีนก็แพ้สงครามไปแล้วนั้น การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายตะวันออกไกลและฝ่ายตะวันออกกลางจะยุติลงแต่เพียงนั้น  กองทัพของทั้งสองฝ่ายจากเอเชียซึ่งอยู่ในยุโรป จะต่างฝ่ายต่างสู้เพื่อป้องกันยุโรปที่ตนยึดได้แล้ว  เพื่อไม่ให้ตกไปเป็นของกองทัพฝ่ายตะวันตกที่เข้ามาปลดปล่อย

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ