กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 208-209 : ภาคกลางและภาคใต้ของฝรั่งเศสได้รับการปลดปล่อย

                        De sens, d’Autum viendront jusqu’au Rosne,

                        Pour passer outree vers les monts Pyrenees :

                        La gent sortir de la Marche l’Anconne :

                        Par terre et mer suivra a grandes trainees. (II,74)

                        Dans le Danube et de Rhin viendra boire

                        Le grand Chemeau, ne s’ en repentira :

                        Trembler du Rosne, et plus fort ceux de Loire,

                        Et pres des Alpes Coq de luinera. (V,68)

 

คำแปล

            พวกเขาจะออกจากเมืองเซน (ทางภาคกลางตอนเหนือของฝรั่งเศส)   และเมืองออตัน (ทางภาคตะวันออกของฝรั่งเศส) ไปไกลจนถึงเมืองโรน    อีกพวกหนึ่งจะผ่านไปทางเทือกเขาพีเรนิส กองทัพจะออกเดินทางจากเมืองอันโคนา (ทางภาคตะวันออกของอิตาลี) เพื่อไปรับมือกับข้าศึก พวกเขาจะถูกติดตามทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมด้วยเสียงร้องอึกทึกครึกโครม

            อูฐตัวมหึมา (ชาวอาหรับ) ปราศจากยางอาย จะมาดื่มน้ำในแม่น้ำดานูบและแม่น้ำไรน์  มันจะทำให้พวกที่อยู่ที่แม่น้ำโรนและแม่น้ำลัวร์หวาดผวา แต่ชาวฝรั่งเศสจะสังหารอูฐเหล่านั้นที่บริเวณเทือกเขาแอลปส์

 

ตีความและวิเคราะห์

            กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกที่อยู่ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส จะรุกลงมาทางใต้ไปยังแม่น้ำโรน ส่วนกองทัพของฝรั่งเศสจะสามารถพิชิตกองทัพของฝ่ายตะวันออกที่บริเวณใกล้เทือกเขาแอลปส์ การสู้รบกันในช่วงนี้เกิดขึ้นเมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันออกยังคงครอบครองประเทศออสเตรีย ประเทศเยอรมนี และดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ส่วนกองทัพที่สองของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสจะทำการโจมตีกองทัพของฝ่ายตะวันออกยังฐานที่มั่นอยู่ในเทือกเขาพีเรนิส นับเป็นก้าวแรกที่จะบุกเข้าไปในประเทศสเปน เมื่อต้องเผชิญกับการรุกคืบหน้าของฝ่ายตะวันตกเช่นนี้ กองทัพของฝ่ายตะวันออกที่ประจำอยู่ในประเทศ อิตาลี จะส่งกำลังมาสร้างแนวป้องกันเพื่อต้านทานการรุกคืบหน้าของกองทัพฝ่ายพันธมิตรตะวันตกในประเทศฝรั่งเศส

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ