กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 205-207 : ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกรุกคืบหน้าเข้าไปในฝรั่งเศส

                        Bordeaux, Rouan et la Rochelle joints,

                        Tiemdront autour la grande mer Ocean,

                        Anglois, Bretons, et les Flamans conijoints,

                        Les chasseront jusqu’aupres de Roane. (III,9)

                        Bien defendu le fait par excellence,

                        Gardes-toi Tours de ta proche ruine :

                        Londres et Nantes par Reims fera defense

                        Ne Passe outre au temps de la bruine. (IV,46)

                        Le grand de foudre tombera d’heure diurne,

                        Mal, et predit par porteur postulaire :

                        Suivant presage tombe de l’heure nocture,

                        Conflit Reims, Londres, Etrusque pestifere. (I,26)

 

คำแปล

            หัวหาดที่เมืองบอร์โด เมืองลาโรเชลล์ (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) และเมืองรูแอน (ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส) จะเป็นที่ที่มีความปลอดภัย มีการสถาปนาที่มั่นที่ชายฝั่งมหาสมุทร ข้าศึกจะถูกขับไล่ออกไปไกลจนถึงเมืองโรน (ทางภาคกลางของฝรั่งเศส) โดยกองทัพของฝรั่งเศส อังกฤษ และดัตช์

            เป็นความจริงแท้แน่นอนสำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองตูร์ (ทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศส) จงรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดี ความหายนะของพวกเจ้ากำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ ชาวลอนดอน (ชาวอังกฤษ) จะมาจากเมืองนันทิส และจะสู้รบกับกองกำลังป้องกันเมืองไรมส์ (ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส) แต่จะยังไม่สามารถรุกคืบหน้าต่อไป เพราะมีฝนตกหนัก

            ผู้บัญชาการผู้ยิ่งใหญ่ของกองทัพที่มีอาวุธสายฟ้า จะเสียชีวิตในตอนกลางวัน เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เจรจาจะนำข่าวร้ายมาแจ้งแก่ผู้บัญชาการผู้นี้  คำพยากรณ์ข้อที่สอง ผู้บัญชาการอีกผู้หนึ่งจะเสียชีวิตในตอนกลางคืน เมื่อมีการสู้รบกันที่เมืองไรมส์ (ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส) และจะเกิดโรคระบาดที่เมืองทัสคานี  (ในประเทศอิตาลี)

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในพื้นที่ที่กองทัพของอังกฤษทำหน้าที่ปลดปล่อยในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสจะได้รับการเสริมกำลังจากกองทัพของชาติตะวันตกอื่น ๆ หัวหาดแห่งที่สองของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะไปอยู่ที่เมืองลาโรเชลล์ และฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะยกกำลังจากที่นี่บุกลึก เข้าไปในภาคกลางของฝรั่งเศสจนถึงเมืองตูร์ เมื่อยึดเมืองตูร์ได้แล้วก็จะยกทัพต่อไป  จนถึงเมือง โรน ส่วนกองทัพที่สามของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะยกพลขึ้นบกที่บริเวณใกล้เมืองคาไลส์  บนชายฝั่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส  เสร็จแล้วก็จะเดินทัพต่อไปยังเมืองรูแอนและเมืองไรมส์ ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก รุกรบได้อย่างเชื่องช้า ส่วนทางด้านของฝ่ายตะวันออกนั้น นอสตราดามุสพยากรณ์ว่าผู้บัญชาการทหารของฝ่ายตะวันตกผู้หนึ่งจะเสียชีวิตเมื่อได้รับแจ้งข่าวร้าย อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดหัวใจวายหรือฆ่าตัวตายเมื่อได้ทราบข่าวว่าฝ่ายตะวันออกรบแพ้ นอสตราดามุสระบุไว้ด้วยว่า จะมีผู้บัญชาการทหารของฝ่ายตะวันออกอีกผู้หนึ่งเสียชีวิตในตอนกลางคืน

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ