กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 203-204 : แผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายตะวันออก

                        Norneigre et Dace, et l’Isle Britannique,

                        Par les unis freres seront vexes :

                        Le chef Romain issu de sang Gallique

                        Et les copies aux forets repoussees. (VI,7)

                        Lorsque celuis qu’a mul ne donne lieu,

                        Abandonnervoudra lieu pris non pris :

                        Feu neuf par saignes, bitument a Charlieu,

                        Seront Quintin, Balex repris. (IX,29)

 

คำแปล

            ข้าศึกที่อยู่ประเทศนอร์เวย์ คาบสมุทรบอลข่านและเกาะอังกฤษ จะถูกรบกวนจากสองพี่น้องที่จับมือกัน (สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย) ผู้บัญชาการโรมันเชื้อสายฝรั่งเศสและกองทัพของเขา จะประสพความปราชัยที่บริเวณป่าแห่งหนึ่ง

            ผู้นำซึ่งไม่เคยถอยหลังให้แก่ผู้ใดมาก่อน จะต้องสละสถานที่ที่ตนยึดครองอยู่ ไฟจากเรือรบจะลุกเผาไหม้หนองน้ำและเผาผลาญเมืองชาร์ลิว  เมืองเซนต์-เควนตินและเมืองคาไลส์จะถูกยึดกลับคืนมาได้

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในการทำสงครามปลดปล่อยยุโรปนั้น ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะ  โจมตีกองทัพของฝ่ายตะวันออกทั้งสามด้าน คือ ด้านหนึ่ง โจมตีเพื่อปลดปล่อยประเทศอังกฤษ ด้านที่สอง ส่งกำลังจากภาคเหนือและจากรัสเซียโจมตีเข้าไปในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และประเทศต่าง ๆ ในแถบทะเลบอลติก ด้านที่สาม  ส่งกำลังจากรัสเซียโจมตีเพื่อปลดปล่อยชาติต่าง ๆ ในแถบคาบสมุทรบอลข่าน ในขณะเดียวกัน  ผู้บัญชาการทหารของฝ่ายยุโรปคนหนึ่งจะบุกผืนแผ่นดินใหญ่ยุโรปโดยเข้าทางเมืองคาไลส์ ในการปฏิบัติการครั้งนี้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีก่อน อย่างไรก็ดี  ผู้บัญชาการที่นำกองทัพเข้าบุกในครั้งนี้จะถูกต้านทานอย่างเหนียวแน่นจากกองทัพของฝ่ายตะวันออกกลาง ที่บริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้บัญชาการทหารฝ่ายยุโรปเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะสั่งถอยทัพเพื่อผลทางยุทธศาสตร์ดีหรือไม่

 

คำพยากรณ์ที่  199-202   203-204   205-207   208-209   210-211   212-215   216-217   218-220   221   222-224   225   226   227   228-229   230-233   234-235

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ