กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 188 : ฝ่ายตะวันออกบุกละตินอเมริกา

                        En terre neuve bien avant Roi entre,

                        Pendant sujets lui viendront faire accueil :

                        Sa perfidie aura tel rencontre,

                        Qu’aux citadins lieu de fete et recueil. (VIII,74)

 

คำแปล

            ผู้บัญชาการทหารผู้หนึ่งจะนำทัพบุกเข้าไปในโลกใหม่ (ทวีปอเมริกา เขาจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนบางพวกในดินแดนที่สามารถยึดได้ แต่เมื่อประชาชนเหล่านั้นทราบเล่ห์เพทุบายของผู้บัญชาการทหารผู้นี้ ก็จะพากันล้มเลิกแผนการต้อนรับการเดินทางมาของเขา

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในขณะที่กองทัพของฝ่ายตะวันออกประสพความล้มเหลวในการสถาปนาหัวหาดที่นครนิวยอร์ค แต่ก็จะประสพความสำเร็จในการบุกประเทศ      ต่าง ๆ ในแถบละตินอเมริกา มีประเทศในแถบนั้นประเทศหนึ่งเตรียมวางแผนต้อนรับผู้บัญชาการทัพของฝ่ายตะวันออก ในฐานะที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองที่ทรงเกียรติ แต่ต่อมาผู้นำของประเทศนั้นรู้เล่ห์เพทุบายของผู้บัญชาการผู้นั้นเป็นอย่างดี และตระหนักว่าการนำประเทศของตนไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายตะวันออก เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาด ในที่สุด ผู้นำของชาตินี้ก็จะเลิกล้มแผนการที่จะพบปะเจรจากับผู้บัญชาการทัพของฝ่ายตะวันออกผู้นั้น

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ