กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 185 - 187 : ฝ่ายตะวันออกบุกนิวยอร์ก

                        Le Roi voudra en cite entrer,

                        Per ennemis expugner I’on viendra :

                        Captif libre faux dire et perpetrer,

                        Ror dehors etre, loin d’ennemis tiendra. (IX,92)

                        La pille faite a la cote marine,

                        En cita nova et parents amenes,

                        Plusiers de Malte par le fait de Messine,

                        Etroit serres seront mal guerdonnes. (IX,61)

                        Navale pugne suit sera superee,

                        Le feu auz naves a l’Occident ruine :

                        Rubriche neuve, la grande nef coloree,

                        Ire a vaincu, et victoire en bruine. (IX,100)

 

คำแปล

            ผู้บัญชาการทัพผู้หนึ่ง   ต้องการเดินทัพเข้าไปในนครใหม่ (นครนิวยอร์ก) แต่ก็ประสพกับความพ่ายแพ้และถูกจับไปเป็นเชลย ถูกคุมขังอยู่นอกเมืองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติ

            ชายฝั่งทะเลถูกโจมตี ที่เมืองใหม่ (นครนิวยอร์ก) มีการระดมกำลังเข้าต่อต้าน ขณะที่มอลตาถูกโจมตีจากเมสซินา (เกาะซิซิลี) พวกเชลยจะถูกควบคุมตัว โดยไม่มีการจ่ายค่าเสียหายทดแทน

            มีการสู้รบทางเรือในตอนรุ่งอรุณของวันใหม่ กระสุนปืนจากเรือรบจะทำลายประเทศตะวันตก (สหรัฐอเมริกา) เรือรบที่พรางตาไว้ด้วยวิธีการแบบใหม่ ออกมาต่อสู้กับเรือรบของฝ่ายรุกรานเหล่านี้ ฝ่ายข้าศึกที่ประสพกับความพ่ายแพ้มีความรู้สึกโกรธเคือง เมื่อทราบชัดว่าชัยชนะกลายเป็นความฝันอันเลื่อนลอย

 

ตีความและวิเคราะห์

            ฝ่ายตะวันออกจะฉวยโอกาสในตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังประสพกับหายนะ และความสับสนวุ่นวาย อันเนื่องมาจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ และการเกิดแผ่นดินไหวตามบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวมาแล้ว  โดยถือว่านั่นเป็นโอกาสทองเหมาะที่ตนจะเข้าโจมตีประเทศ สหรัฐอเมริกาได้แล้ว ฝ่ายตะวันออกจะใช้กำลังทางเรือระดมยิงเข้าไปในนิวยอร์dก่อน ติดตามด้วยการยกพลขึ้นบก แต่ปรากฏในคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสว่า การรุกของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้ประสพกับความล้มเหลว เพราะกองทัพเรือของสหรัฐฯ จะส่งเรือรบของตนซึ่งติดอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยเข้าขัดขวางแผนการยกพลขึ้นบกของฝ่ายตะวันออก ในที่สุด ฝ่ายตะวันออกจะประสพกับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง และผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายตะวันออกจะถูกจับตัวได้ สหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ยึดข้าศึกชาวตะวันออกที่จับกุมได้เหล่านี้เป็นตัวประกัน  และจะไม่จ่ายค่าทดเชยใด ๆ อันเกิดจากการสู้รบแก่ฝ่ายตะวันออก นอสตราดามุสระบุไว้ว่า การรุกรานประเทศสหรัฐอเมริกาของฝ่ายตะวันออกครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่กองกำลังของฝ่ายตะวันออกที่เกาะซิซิลีในประเทศ อิตาลีกำลังบุกโจมตีเกาะมอลตา

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ