กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 182 : เพลิงจากนิวเคลียร์เผาผลาญนครนิวยอร์ก

                        Cinq et quarante degres ciel brulera,

                        Feu approcher de la grande dite neuve :

                        Instant grande flamme eparse sautera,

                        Quand on voudra des Normans faire preuve. (VI,97)

 

คำแปล

            จะเกิดเพลิงโหมไหม้บนท้องฟ้าเหนือเส้นขนานที่ 45 เพลิงจะลุกลามไปจนถึงมหานคร (นครนิวยอร์ก) ในฉับพลันนั้นเอง เปลวไฟขนาดมหึมาจะลุกพวยพุ่งกระจายไปจนทั่ว  ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสกำลังรับศึกหนัก

 

ตีความและวิเคราะห์

ระบบนิวเคลียร์ที่จีนจะใช้โจมตีสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 3 เป็นชนิดที่เรียกเป็นชื่อย่อว่า คอนแฟลม (Cluster Orbital Nuclear Fire Weapon for Light Atmosphere lgnition) ซึ่งเป็นนิวเคลียร์ที่เมื่อระเบิดกลางอากาศแล้วจะเกิดพลังความร้อนสามารถทำลายสิ่งต่างๆ จะเกิดความเสียหายมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดเหนือพื้นดิน เนื่องจากรังสีความร้อนสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่า เพราะปราศจากสิ่งกีดขวาง  เช่น  ตึกรามบ้านช่อง ภูเขาและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามคำพยากรณ์บทนี้ จุดศูนย์กลางแห่งการระเบิดจะอยู่เหนือนิวอิงแลนด์ (สหรัฐอเมริกา) เมื่อระเบิดแล้วจะเกิดเพลิงในบรรยากาศชั้นบน และพายุจะพัดลงใต้สุดจนถึงนครนิวยอร์ก  จีนใช้นิวเคลียร์โจมตีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศฝรั่งเศสกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองจากการบุกของฝ่ายตะวันออกในทวีปยุโรป

            นายคริสเวลล์   โหรในรัฐคาลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็ได้เคยพยากรณ์ไว้เช่นเดียวกันว่า จะมีชาติ ๆหนึ่งใช้ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ยิงถล่มประเทศสหรัฐอเมริกา หัวรบนิวเคลียร์เหล่านี้จะถูกทำลายด้วยระบบต่อต้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาไปเป็นจำนวนมากมาย แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถเล็ดลอดจากระบบป้องกันนิวเคลียร์ตกกระทบเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ นายคริสเวลล์ ระบุไว้ในคำพยากรณ์ด้วยว่า มลรัฐเวอร์มอนท์จะได้รับภัยพิบัติอย่างรุนแรงจากอาวุธนิวเคลียร์ที่โจมตีจากต่างชาติในครั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า เส้นขนานที่ 45 ซึ่งนอสตราดามุสพยากรณ์ว่า จะเป็นจุดศูนย์กลางของการระเบิดนั้น อยู่ในบริเวณเส้นพรมแดนระหว่างมลรัฐเวอร์มอนท์ ของสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา ถ้าหากระเบิดนิวเคลียร์ที่จีนยิงมาเกิดระเบิดพร้อม ๆ กัน ในบรรยากาศเหนือมลรัฐเวอร์มอนท์จริง ก็เป็นไปได้ว่า พายุเพลิงที่เกิดจากนิวเคลียร์จะเผาผลาญทำลายพื้นที่นิวอิงแลนด์ทั้งหมด รวมทั้งนครนิวยอร์กด้วย

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ