กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

บทที่ 7

ฝ่ายตะวันออกบุกทวีปอเมริกา

คำพยากรณ์ที่ 180 : โจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยอาวุธนิวเคลียร์

                        L’aine vaillant de la fille du Roi,

                        Repoussera si profond les Celtiques,

                        Qu’il mettra foudres, combien en tel arroi,

                        Peu et loin, puis profond es Hesperiques. (IV,99)

 

คำแปล

            บุตรชายผู้กล้าหาญของธิดาผู้บัญชาการทัพ จะพิชิตกองทัพของฝรั่งเศสได้สำเร็จ นอกจากนั้นเขาจะโจมตีเข้าไปในเฮสพีเรียส์ (สหรัฐอเมริกา โดยในระยะแรกจะใช้อาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากมายโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหาร แต่ต่อมาจะใช้นิวเคลียร์จำนวนหนึ่งโจมตีอย่างสะเปะสะปะโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเป้าหมายทางการทหารหรือไม่

 

ตีความและวิเคราะห์

            เมื่อกองทัพอาหรับและจีนทำสงครามจนสามารถพิชิตทวีปยุโรปได้ทั้งหมดแล้ว ก็จะมุ่งความสนใจไปที่ทวีปอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวังที่จะยึดดินแดนของพญาอินทรี คือ สหรัฐอเมริกา ผู้บัญชาการทัพของฝ่ายตะวันออกที่ยกไปเพื่อยึดสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เป็นคนเดียวกันกับที่นำกองทัพพิชิตประเทศฝรั่งเศส นอสตราดามุสระบุว่า เขาเป็นหลานของผู้นำจีนคนสำคัญคนหนึ่ง ในระยะเริ่มแรกของสงคราม เขาจะออกคำสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีสหรัฐอเมริกา เฉพาะจุดที่เป็นเป้าหมายทางทหารและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ต่อมาเขาจะออกคำสั่งให้ใช้นิวเคลียร์โจมตี  ในพื้นที่ทั่วไป โดยไม่ได้พิจารณาแม้แต่น้อยว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หรือไม่

 

คำพยากรณ์ที่   180   181   182   183-184   185-187   188   189   190   191   192-193   194   195   196   197   198

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ