กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 179 : ฝ่ายตะวันตกสูญเสียที่มั่นแห่งสุดท้ายที่เมืองบรูเจส

                                Saturn au goeuf joue en l’eau, Mars en fleche,

                                Six de Fevrier mortalite donnera,

                                Ceux de Tradaigne a Bruges si grande breche,

                                Ou a Ponteroso chef Barbarin mourra. (VIII,49)

 

คำแปล

                เมื่อดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในราศีพฤษภ ดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในราศีกุมภ์  ดาวอังคารสถิตอยู่ในราศีธนู วันที่ 6 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันแห่งความตาย ผู้ที่อยู่ในเมืองทาร์ไดจ์ (ทางภาคเหนือของฝรั่งเศส) และที่เมืองบรูเจส (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเบลเยี่ยม) จะประสพกับความปราชัย ชาวอาหรับจะเสียชีวิตบนสะพานสีแดงแห่งหนึ่ง

 

ตีความและวิเคราะห์

                ในที่สุด เหตุการณ์ที่ชวนให้เกิดความโศกสลดก็มาถึง กองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกไล่ติดตามไปจนถึงเมืองบรูเจส ในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นที่มั่นแห่งสุดท้ายของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ไพร่พลในกองทัพของฝ่ายพันธมิตรตะวันตก จะตกอยู่ในสภาพอ่อนระโหยโรยแรง จนไม่สามารถยืนหยัดสู้รบกับกองทัพของฝ่ายตะวันออกซึ่งมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่า รวมทั้งมีแสนยานุภาพทางด้านอาวุธที่เหนือกว่าอีกด้วย การรบครั้งนี้ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกจะพ่ายแพ้อีกเช่นเคย อย่างไรก็ดี ในการใช้กำลังประจัญบานกันครั้งนี้ ทหารของฝ่ายตะวันตกสามารถสังหารนายพลคนสำคัญของฝ่ายตะวันออกได้หนึ่งนาย

                เมื่อกองทัพของฝ่ายตะวันออกสามารถยึดเมืองบรูเจสในเบลเยี่ยม   และยึดดินแดนทางภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศสได้แล้ว เป็นอันว่าดินแดนทั้งหมดในทวีปยุโรป ตกอยู่ในความครอบครองของกองทัพผสมจากตะวันออกไกลและตะวันออกกลาง ในที่สุดกองทัพของฝ่ายตะวันออกก็จะยุติการบุกยึดดินแดนลงแค่นั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่มีดินแดนใด ๆ ในทวีปยุโรปที่จะให้พวกเขายึดอีกต่อไปแล้ว

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ