กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 175 : ผู้บัญชาการทหารเยอรมันเสียชีวิต

                                Aupres du Rhin des montagnes Noriques,

                                Naitra un grand de gens trop tard venu,

                                Qui defendra Saurome et Pannoniques,

                                Qu’on ne saura qu’il sera devenu. (III,58)

 

คำแปล

                จะมีผู้นำคนสำคัญคนหนึ่ง เดินทางจากภูเขานอริค (ในประเทศออส เตรียมาที่บริเวณใกล้แม่น้ำไรน์ จะวางแผนตั้งแนวป้องกันจากภาคกลางยุโรป     จนถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซีย แต่แผนการนี้จะถูกทำลายอย่างย่อยยับ ตัวเขาเองก็จะเสียชีวิต แม้แต่ซากศพก็หาไม่พบ

ตีความและวิเคราะห์

                ขุนพลชาวออสเตรียผู้หนึ่ง จะวางแผนป้องกันการบุกของกองทัพฝ่ายตะวันออก โดยจะสั่งให้สร้างแนวป้องกันยาวเหยียด  จากประเทศออสเตรียถึงประเทศรัสเซีย  ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้กองทัพของฝ่ายตะวันออก ที่อยู่ในภาคใต้ของยุโรปสามารถเชื่อมโยงกับพรรคพวกที่อยู่ในประเทศโปแลนด์และเยอรมนีตะวันออกได้ แต่แผนการของขุนพลชาวออสเตรียผู้นี้ ล่วงรู้ไปถึงกองทัพของฝ่ายตะวันออกเสียก่อน  ในที่สุด เมื่อขุนพลผู้นี้ปฏิบัติตามแผน กองทัพของเขาจะถูกทำลายอย่างย่อยยับ เขาเองก็จะเสียชีวิตในสนามรบ แม้แต่ซากศพของเขาก็จะหาไม่พบ

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ