กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 172-174 : ฝ่ายตะวันออกบุกเยอรมนีตะวันออกและออส  เตรีย

                                La grand ruine des sacres ne s’eloigne,

                                Prouence, Naples, Sicille, Seez et Ponce,

                                En Germanie, au Rhin et la Cologne,

                                Vexes a mort par tous ceux de Magonce. (V,43)

                                Qusnd le plus grand emportera le prix,

                                De Nurenerg, d’Ausourg, et ceux de Basle,

                                Par Agrippine chef Frankfort repris

                                Traverseront par Flamant jusqu’en Gale. (III,53)

                                La saint Empire viendra en Germanie,

                                Isaelites trouveront lieux ouverts :

                                Anes voudront aussi la Carmanie,

                                Les soutenants de terre tous couverts. (X,31)

 

คำแปล

                ความพินาศย่อยยับครั้งยิ่งใหญ่อยู่ไม่ไกลออกไปนัก มันจะมาถึงเมืองโปรวองซ์ (ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส) เมืองเนเปิลส์ (ในอิตาลี) เกาะซิซิลี    สำนักวาติกันและองค์สันตะปาปา และมันจะเลยมาถึงเยอรมนี โดยมีเป้าหมาย ที่แม่น้ำไรน์ เมืองโคโลญจ์ โดยกำลังกองทัพที่เข้ามาทางด้านเมืองเมนซ์

                ผู้นำคนหนึ่งจะได้รางวัลที่เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองอ็อกสเบิร์ก (ทางภาคใต้ประเทศเยอรมนี)และเมืองต่าง ๆ ในบาเซิล (สวิตเซอร์แลนด์) จากเมืองโคโลญจ์ บรรดาผู้นำในเมืองแฟรงเฟิร์ตจะถูกจับกุม พวกเขาจะเดินทัพผ่านฟลันเดอร์ส (ทางโปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และภาคเหนือของสเปน) ไปยังฝรั่งเศส

                เขาจะเดินทางต่อไปในเยอรมนีและออสเตรีย พวกอาหรับจะทะลวงแนวป้องกันได้ ในขณะเดียวกัน ความพินาศจะมาถึงคาร์มาเนีย (ทางภาคใต้ของอิหร่านกองกำลังฝ่ายป้องกันจะถูกเด็ดชีวิตฝังไว้ใต้ธรณี

 

ตีความและวิเคราะห์        

                ในการบุกยุโรปครั้งนี้ กองทัพของฝ่ายตะวันออกกระทำการเหมือนกับในครั้งที่ประเทศเยอรมนีรุกรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวคือ เมื่อตีได้ประเทศหนึ่งแล้วก็จะใช้ประเทศนั้นเป็นฐานเพื่อโจมตีประเทศอื่นอีกต่อไป    จากคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสบทนี้แสดงว่า ในทันทีที่ยึดประเทศอิตาลีและภาคใต้ของฝรั่งเศสได้เด็ดขาดแล้ว กองทัพของฝ่ายตะวันออกก็จะบุกโจมตีเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ในการบุกประเทศเยอรมนีครั้งนี้ ฝ่ายตะวันออกจะบุกมาสองทิศทาง คือทางหนึ่ง บุกจากเยอรมนีตะวันออก แล้วเคลื่อนทัพมาตามแม่น้ำเมนจนถึงเมืองเมนซ์ จากเมืองเมนซ์ก็จะทำการบุก     โจมตีไปทางภาคเหนือมุ่งตรงยังเมืองโคโลญจ์และที่เมืองแฟรงเฟิร์ต กองทัพของฝ่ายตะวันออกสามารถจับกุมผู้บัญชาการกองทัพเยอรมนีตะวันตกได้

                ส่วนอีกทางหนึ่ง กองทัพฝ่ายตะวันออกจะบุกมาทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของเยอรมนีตะวันตก จนสามารถยึดเมือง  นูเรมเบิร์กได้สำเร็จ

                ในที่สุด กองทัพของฝ่ายตะวันออกก็บุกต่อไป ยังประเทศเนเธอร์แลนด์       เบลเยี่ยม และภาคเหนือของฝรั่งเศส อย่างไรก็ดีขณะที่กองทัพของฝ่ายตะวันออก กำลังจะพิชิตยุโรปตะวันตกได้นั้น กองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกจะใช้ยุทธวิธีตลบหลังข้าศึก โดยส่งกำลังบุกเข้าโจมตีที่ใจกลางดินแดนในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งกองเรือรบเข้าโจมตีอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งขณะนั้นฝ่ายตะวันออกใช้เป็นฐานทัพเรือสำคัญของตน

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ