กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 170-171 : การบุกครั้งใหม่ในยุโรปตอนเหนือ

                                Persecutee sera de Dieu l’Eglise,

                                Et les saints Temples seront expolies,

                                L’enfant la mere metra nue en chemise,

                                Seront Arabes aux Polons rallies. (V,37)

                                Faibles galeres seront unies ensemblle,

                                Ennemies faux le plus fort en rempart :

                                Faibles assaillies Vratislaue termble,

                                Lubecq et Mysne tiendront barbare part. (IX,94)

 

คำแปล

                ชาวประชาในศาสนจักรจะถูกประหัตประหาร โบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์จะถูกปล้นสะดม  เยาวชนจะหันไปต่อต้านบุพการีของตน พวกอาหรับจะได้ชาวโปแลนด์มาเป็นพันธมิตร

                กองทัพเรือของชาติที่อ่อนแอจะรวมตัวกัน แต่จะถูกศัตรูบุกทำลายแนวป้องกันที่แข็งแรงได้อย่างลับ ๆ  เมื่อกองทัพเรือของชาติที่อ่อนแอถูกโจมตี  บราติสลาวา (ออสเตรีย เชโกสโลวะเกียและฮังการี) จะสั่นสะเทือน ลูเบคและเมสเซน (เยอรมนีตะวันออก)จะหันมาเป็นพันธมิตรกับพวกอาหรับ

 

ตีความและวิเคราะห์

                ในขณะเดียวกันกับที่กรุงโรมถูกทำลาย และฝ่ายพันธมิตรตะวันตกไม่สามารถต่อต้านกำลังของฝ่ายตะวันออกที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้นั้น     ฝ่ายตะวันออกจะได้ประเทศโปแลนด์และเยอรมนีตะวันออกมาเป็นพันธมิตรของฝ่ายตน การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะมีผลกระทบกระเทือนต่อแผนการป้องกันของประเทศต่าง ๆ  ในยุโรปตอนกลาง             คือ เชโกสโลวะเกีย ฮังการี ออสเตรีย และเยอรมนีตะวันตก นอกจากนั้น  ในช่วงเวลาเดียวกัน  กองทัพเรือของประเทศเล็ก ๆ  บางประเทศ  จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการรุกของฝ่ายตะวันออก แต่ก็จะไม่สามารถต้านทานการรุกคืบหน้าของกองทัพของฝ่ายตะวันออกได้เลยแม้แต่น้อย

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ