กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 166-169 : ฝ่ายตะวันออกยึดกรุงลอนดอน

                                La grand dite d’Ocean maritime,

                                Environnee de marais en caistal :

                                Dans le solstice hyemal et la prime,

                                Sera tentee de vent espouvantal. (IX,48)

                                Un peu devant que le Soleil s’esconse,

                                Conflit donne grand peuple dubieux :

                                Profliges, port marin ne fait reponse,

                                Pont et sepulcre en deux etranges lieux. (I,37)

                                La fortresse aupres de la Tamise

                                Cherra par lors le Roi dedans serre :

                                Aupres du pont se ra vu en chemise

                                Un devant mort, puis dans le fort barre. (VIII,37)

                                Les bien aises subit seront demis,

                                Par les trois freres le monde mis en troule,

                                Cite marine saisiront ennemis,

                                Faim, feu, sang, peste et de tous maux le double. (VIII,17)

 

คำแปล

                มหานครแห่งห้วงมหาสมุทร (กรุงลอนดอน) จะถูกน้ำท่วม น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งในเดือนธันวาคม ในฤดูใบไม้ผลิ มหานครแห่งนี้จะประสพภัยพิบัติจากมหาวาตภัย

                ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเพียงเล็กน้อย เสียงของการสู้รบจะดังกระหึ่มขึ้น  มหาชนตกอยู่ในภาวะสับสนและถูกทำลายล้างชีวิตในที่สุด เมืองท่า  (ของลอนดอน) ตกอยู่ในความเงียบ สะพานและหลุมฝังศพถูกทำลายอย่างย่อยยับ

                ป้อมปราการใกล้แม่น้ำเทมส์(ลอนดอน)โค่นล้มลงมา ผู้นำประจำป้อมถูกจับ เขาสวมเสื้อเชิ้ตออกมาปรากฏตัวที่บริเวณใกล้สะพาน และในที่สุดก็จะเอาชีวิตไปทิ้งในป้อมนั้นเอง

                พวกที่คิดว่าตนเองปลอดภัยแล้ว จะถูกทำลายในฉับพลัน เมื่อสามชาติทำสงครามกัน โลกก็จะเดือดร้อน ศัตรูเข้ายึดเมืองน้ำ (ลอนดอน) และประชาชนในเมืองนี้ประสพกับความทุกข์ทรมานเพราะทุพภิกขภัย อัคคีภัย และมหาวาตภัย  เชื้อโรคและความทุกข์ร้อนนานาประการแพร่กระจายไปทั่ว

 

ตีความและวิเคราะห์

                เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูคำพยากรณ์ในช่วงนี้แล้ว พอจะมองภาพออกว่า  เมื่อน้ำท่วมทางภาคใต้ของอังกฤษ คือส่วนที่เป็นอิงแลนด์นั้น มีบางส่วนในมหานครลอนดอนที่น้ำยังไม่ท่วม  ยังเหลือเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่หลายแห่ง  บริเวณน้ำตื้น ๆ ที่รายล้อมเกาะเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวและเกาะเหล่านี้จะเผชิญกับมหาวาตภัยอยู่ตลอดเวลา

                ในเย็นวันหนึ่ง ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเพียงเล็กน้อย กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะยกมาล้อมเกาะลอนดอน พร้อมกับใช้ปืนใหญ่และอาวุธเชื้อโรคระดมยิง ทำให้ประชาชนในเกาะต่าง ๆ เสียชีวิตทั้งหมด

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ