กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

บทที่ 6

สถานการณ์การรบครั้งสุดท้าย

ก่อนที่จะสูญเสียยุโรปทั้งทวีป

 

คำพยากรณ์ที่ 146 - 149 : อังกฤษยกพลขึ้นบกทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส

                                Euge, Temins, Gironde et la Rochelle :

                                O sang Troien ! Mars au port de la fleche :

                                Derriere  le fleuve au fort mise a l’echelle,

                                Pointes a feu grand meurte sur la breche. (II,61)

                                Du plus profond de l’Occident Anglois

                                Ou est le chef de l’Isle Britannique,

                                Entrera classe dans Gyronde par Blois,

                                Par vin et sel, feux caches aux barriques. (V,34)

                                Vers Aquitaine par insult Britanniques

                                De par eux-memes grandes incursions.

                                Pluies, gelees feront terroirs uniques,

                                Port Selyn fortes fera invasions. (II,1)

                                Par cite franche de la grande mer Seline,

                                Qui porte encore a l’estomac la pierre,

                                Angloise classe viendra sous la bruine

                                Un rameau predre, du grand ouverts guerre. (V,35)

คำแปล

                ผู้ที่มาจากแม่น้ำเทมส์ (ทหารอังกฤษ) จะยึดครองกีรอนด์ และลาโรเชลล์ (ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) บนฝั่งแม่น้ำ (กาโรน) เมืองจะถูกโจมตีด้วยอาวุธอัดพลังไฟ  จอมเพชฌฆาตสามารถตีฝ่าวงล้อมเข้ามาจนได้

                กองเรือรบจากดินแดนของอังกฤษทางภาคตะวันตก (ประเทศแคนาดา) ที่มีความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลเกาะอังกฤษ จะเข้ามาถึงกีรอนด์ หลังจากยึดบลาเย (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) ได้แล้ว  เมื่อได้เงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น  พวกเขาจะนำไปซื้ออาวุธที่อัดพลังไฟไว้ภายใน

                ผู้ที่มาจากเกาะอังกฤษ จะมุ่งตรงมายังอไควเทน (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) จะบุกมาแต่เพียงลำพัง ฝนและน้ำแข็งจะทำให้เคลื่อนทัพไปได้ยาก ศัตรูจะใช้เมืองเจนัวเป็นฐานทัพที่สำคัญ

                ในท่ามกลางทัศนวิสัยที่ไม่ค่อยดีนัก กองเรือรบอังกฤษจะเดินทางมาถึงเมืองสำคัญที่อ่าวบิสเคย์ (บอร์โด) แล้วยึดชายฝั่งของเมืองนี้เป็นหัวหาด  และผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะประกาศสงคราม

 

ตีความและวิเคราะห์

                ภายหลังจากเกิดอุทกภัยอย่างหนัก ถึงกับต้องอพยพออกจากเกาะอังกฤษแล้ว รัฐบาลอังกฤษก็จะพาประชาชนอังกฤษไปอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราวก่อน และที่ประเทศแคนาดานี้เองที่รัฐบาลพลัดถิ่นอังกฤษจะเริ่มแผนการขับไล่กองทัพของฝ่ายตะวันออกไปจากทวีปยุโรป     รัฐบาลอังกฤษจะส่งกองทัพของตนจากอ่าวฮัดสันไปยึดชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสไว้เป็นหัวหาดเพื่อปฏิบัติการทางทหารในทวีปยุโรป  ถึงแม้ว่าสภาพภูมิอากาศในประเทศฝรั่งเศสจะไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร แต่กองทัพอังกฤษก็จะสามารถยกพลขึ้นบกได้สำเร็จ จากนั้นก็จะใช้ปืนใหญ่และอาวุธนิวเคลียร์สนับสนุนการสู้รบกับกองทัพของฝ่ายตะวันออกในครั้งนี้ จนสามารถเคลื่อนทัพลึกเข้าไปจนถึงเมืองกีรอนด์ (ที่ปากแม่น้ำกาโรน) ฝ่ายอังกฤษจะใช้จุดนี้เป็นหัวหาดในการยึดเมืองบอร์โด จากนั้นก็จะเดินทัพมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองตูลูส

 

คำพยากรณ์ที่   146-149   150-154   155-160   161-165   166-169   170-171   172-174   175   176   177   178   179

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ