กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 144 - 145 : อังกฤษพยายามมาช่วยป้องกันกรุงปารีส

                        Longtemps sera sans etre habitee,

                        Ou Signe et Marne autour vient arroser :

                        De la Tamise et martiaux tentee,

                        Decus les grades en cuidant repousser. (VI,43)

                        Le grand secours venu de la Guyenne,

                        S’arretera tout aupres de Poictiers :

                        Lyon rendu par Mont Luel et Vienne,

                        Et saccages partout gens de metiers. (XIII, 24 add.)

 

คำแปล

            นับเป็นเวลานานทีเดียวที่เมืองนี้ (กรุงปารีส) ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยเลย  เมืองนี้เป็นที่ที่แม่น้ำเซนและแม่น้ำมาร์นไหลมาบรรจบกัน (กรุงปารีส) นักรบจากแม่น้ำเทมส์ (อังกฤษ) พยายามเดินทัพรุดมาให้ถึงแม่น้ำสองสายนี้ ทำให้พวกทหารฝรั่งเศสเกิดความเชื่อมั่นว่า นักรบจากแม่น้ำเทมส์จะมาช่วยพวกตนได้

            ผู้ช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่จะมาจากเมืองกรีนน์ (ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส) แต่ถูกขัดขวางที่บริเวณใกล้เมืองบัวเทียรส์ (ภาคตะวันตกของฝรั่งเศส) เมืองลีอองส์ (ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของฝรั่งเศส) จะยอมแพ้ต่อข้าศึกที่มาจากมองต์ลีอูล และเวียนน์ (ทางตะวันออกและทางใต้ของเมือง       ลีอองส์) ประชาชนที่กักตุนสินค้าไว้จะถูกปล้นสะดมแย่งชิงเอาไปจนหมดสิ้น

ตีความและวิเคราะห์

            พอถึงตอนนี้ กองทัพของฝ่ายตะวันออกประสพผลสำเร็จในการทำลายกรุงปารีสได้แล้ว  เมื่อพิจารณาคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสในสองบทนี้ จะเห็นได้ว่า  ก่อนหน้าที่กรุงปารีสจะตกอยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายตะวันออก ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกได้พยายามอย่างเต็มความสามารถ ที่จะส่งกำลังมาช่วยกองทัพฝรั่งเศส ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศอังกฤษส่งกองกำลังเฉพาะกิจของตนมาขึ้นบกที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นกองกำลังจากประเทศอังกฤษก็เดินทัพมุ่งหน้าต่อไปยังกรุงปารีส แต่ถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกสกัดกั้นที่เมืองบัวเทียรส์ จนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ทางฝ่ายกองทัพฝรั่งเศสที่กำลังป้องกันกรุงปารีสอยู่ ต่างก็มีความมั่นใจว่าจะได้รับกำลังหนุนจากประเทศอังกฤษ และจะมีความเชื่อมั่นในอำนาจของกองทัพบกอังกฤษที่ยกมาในครั้งนี้ แต่ความฝันของพวกเขากลับพังทลายอย่างไม่คาดคิดเอาไว้ก่อน เพราะกองทัพบกอังกฤษไม่สามารถตีผ่านแนวสกัดกั้นของกองทัพของฝ่ายตะวันออกไปได้ ความพยายามของอังกฤษที่จะช่วยปกป้องกรุงปารีสในครั้งนี้กระทำในช่วงเวลาเดียวกับที่เมืองลีอองส์ ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ถูกกองทัพของฝ่ายตะวันออกยึดเอาไว้ได้แล้ว

 

คำพยากรณ์ที่   118-121   122   123   124   125-131   132-135   136-138   139-142   143   144-145

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ