กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 143 : ผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายตะวันออก ออกตรวจพื้นที่

                        Dans Avignon tout le chef de l’empire,

                        Fera arret pour Paris desole :

                        Tricast tiendra l’Annibalique ire :

                        Lyon par change sera mal console. (III,93)

 

คำแปล

            ผู้บัญชาการของฝ่ายที่เข้ามายึดครองดินแดน จะหยุดอยู่ที่เมืองอาวิยอง (ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส) ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงปารีส ซึ่งบัดนี้ได้กลายสภาพเป็นเมืองร้างไปแล้ว เมืองทรอยส์ (ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส) ถูกชาวแอฟริกันเหนือผู้ดุร้ายเข้ายึดครอง ชาวเมืองลีอองส์ (ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชอกช้ำใจเพราะมีผู้เข้ามาอยู่ใหม่ (ถูกทหารต่างชาติยึดครอง)

 

ตีความและวิเคราะห์

            หลังจากกองทัพของฝ่ายตะวันออก สามารถทำลายนครปารีสได้แล้ว  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังร่วมฝ่ายตะวันออก จะเดินทางออกตรวจพื้นที่ต่างๆ ที่ฝ่ายตนสามารถยึดได้แล้ว โดยเขาจะเดินทางมาที่เมืองอาวิยองในภาคใต้ของฝรั่งเศสก่อน เสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังนครปารีส  ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว

 

คำพยากรณ์ที่   118-121   122   123   124   125-131   132-135   136-138   139-142   143   144-145

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ