กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 136 - 138 : การเจรจาสันติภาพล้มเหลว

                        Les assieges coloreront leurs paches,

                        Sept jours apres feront cruelle issue :

                        Dans repousses, feu, sang Sept mis a l’hache

                        Dame captive qu’avait la paix tissue. (VII,18)

                        Des principaux de cite rebellee

                        Qui tiendront fort pour liberte ravoir :

                        Detrancher males, infelice melee,

                        Cris, hurlements a Nantes piteux voir. (V,33)

                        Sous un la paix partout sera clamee,

                        Mais non longtemps pille et rebellion,

                        Par refus ville, terre et mer entamee,

                        Mort et captifs le toers d’un millio, (I,92)

 

คำแปล

            ผู้ที่ถูกปิดล้อมจะแสร้งเป็นยอมที่จะเซ็นสัญญาสันติภาพ แต่อีกสัปดาห์หนึ่งต่อมา พวกเขาจะเข้าโจมตีข้าศึกอย่างฉับพลัน แต่ก็จะถูกข้าศึกตีโต้จนต้องถอยร่นคืนสู่เมือง ในท่ามกลางเปลวไฟและเลือด ผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาของฝ่ายที่ถูกปิดล้อม 7 คนจะถูกสังหารด้วยคมดาบ ส่วนสุภาพสตรีที่ร่วมในการเจรจาสันติภาพจะถูกจับไปขังคุก

            พวกผู้นำคนสำคัญ ๆ ในเมืองก็จะลุกฮือขึ้นต่อต้าน และจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำอิสระเสรีภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากถูกโจมตีอย่างรุนแรง จะมีประชาชนล้มตายไปเป็นจำนวนมากมาย จะได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญ และได้เห็นภาพอันสุดแสนเวทนาทั่วทั้งเมืองนันทิส

            จะมีการประกาศสันติภาพให้ได้ยินไปทั่ว แต่หลังจากนั้นไม่นาน จะมีการปล้นสะดมและทำลายล้าง เพราะเหตุที่ฝ่ายในเมืองละเมิดข้อตกลงในสัญญาสันติภาพ ดังนั้น พวกเขาจะถูกฝ่ายข้าศึกรุกรานทั้งทางบกและทางทะเล ประชาชนจำนวนเศษหนึ่งส่วนสามล้านคนจะเสียชีวิตและถูกจับ

 

ตีความและวิเคราะห์

            การที่กองทัพฝ่ายตะวันออก สามารถลักลอบส่งกำลังเข้าไปในกรุงปารีสได้สำเร็จนั้น แสดงว่าแนวป้องกันของฝรั่งเศสไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการรุกของฝ่ายตะวันออกได้ ฝ่ายตะวันออกใช้ข้ออ้างนี้บังคับให้รัฐบาลฝรั่งเศสยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข รัฐบาลฝรั่งเศสจะยินยอมตามข้อเรียกร้องนั้นเพื่อชะลอให้ฝ่ายตนได้มีเวลาพอที่จะเตรียมการทางทหาร ให้พร้อมที่จะตอบโต้การรุกของฝ่ายตะวันออก หลังจากเตรียมการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ฝ่ายฝรั่งเศสจะละเมิดข้อตกลงหยุดพักรบ ที่ทำไว้กับฝ่ายตะวันออก และพยายามใช้กำลังทหารเข้าโจมตีกองทัพของฝ่ายตะวันออกที่ล้อมกรุงปารีสอยู่อย่างฉับพลัน แต่จะถูกตอบโต้จากฝ่ายข้าศึกจนต้องถอยกลับเข้าสู่กรุงปารีส    ชาวฝรั่งเศสผู้ที่ทำหน้าที่ในการเจรจาสันติภาพกับฝ่ายตะวันออกที่เป็นเพศชาย 7 คน  จะถูกล้อมจับและนำตัวไปสังหาร ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาที่เป็นเพศหญิงจะไม่ถูกสังหาร แต่จะถูกนำตัวไปขังในคุก ในการสู้รบเพื่อป้องกันนคร ปารีสนี้จะมีทหารและประชาชนชาวฝรั่งเศสถูกจับหรือถูกสังหารไปไม่น้อยกว่า 300,000 คน

 

คำพยากรณ์ที่   118-121   122   123   124   125-131   132-135   136-138   139-142   143   144-145

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ