กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ที่ 124 : บุกภาคเหนือของฝรั่งเศส

                        Le grand conflit qu’on apprete a Nancy,

                        L’Aemathien dira tout je soumets :

                        L’lsle Britanne par vin, sel en souci,

                        Hem. mi. deux Phi. longtemps ne tiendra Mets. (X,7)

 

คำแปล

            มีการวางแผนการรบเพื่อชิงเมืองนันซี (ทางภาคตะวันออกของฝรั่งเศสฝ่ายตะวันออกคุยโวโอ้อวดว่า ข้าจะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่าง  ชาวอังกฤษจะประสพกับความลำบากที่ต้องเพิ่มเงินงบประมาณป้องกันประเทศ และผู้นำที่ชื่อฟิลิปไม่สามารถยืนหยัดป้องกันแนวรบสองด้านที่เมืองเมตซ์ได้เป็นเวลานาน

 

ตีความและวิเคราะห์

            จากคำพยากรณ์บทนี้แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกไม่สามารถใช้กำลังทหารของตนต้านทานการรุกคืบหน้าของฝ่ายตะวันออกได้เลย  คราวนี้ฝ่ายตะวันออกจะบุกตะลุยยึดดินแดนในภาคกลางของประเทศฝรั่งเศส ส่วนในทางภาคเหนือก็จะสามารถยึดเมืองนันซีและเมืองเมตซ์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี กว่าจะยึดเมืองเมตซ์ได้ กองทัพของฝ่ายตะวันออกจะประจัญบานกับกองทัพของฝ่ายตะวันตกที่ไปตั้งแนวป้องกันไว้สองด้าน ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการชื่อฟิลิป

 

คำพยากรณ์ที่   118-121   122   123   124   125-131   132-135   136-138   139-142   143   144-145

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ