กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

            ประวัติโดยย่อ

         ริชาร์ด ไฟยน์แมน เกิดที่เมืองนิวยอร์คเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1918 เขาจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซตส์ (เอ็มไอที) ในปี ค.ศ. 1939 ซึ่งเป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดขึ้น ต่อจากนั้นเขาได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยวัยเพียง 24 ปี

         หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน ค.ศ. 1942 เขาได้เดินทางไปร่วมงานในโครงการสร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกนั่นคือโครงการแมนฮัตตันที่ลอสอลามอส และหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ไฟนย์แมนได้เข้ารับตำแหน่งประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ และต่อมา ได้ย้ายมาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาฟิสิกส์อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอเนีย (Callifornia Institute of Technology  หรือ Caltech)  จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในการทำงาน เขาเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1988 ที่ลอสแองเจลิส

หน้าที่

  1. อัจฉริยะอารมณ์ดี
  2. ประวัติโดยย่อ
  3. ชีวิตรักของไฟยน์แมน
  4. โครงการแมนฮัตตัน
  5. หนทางสู่สวีเดน
  6. วิธีการคิดของนักฟิสิกส์อัจฉริยะ
  7. คลี่คลายโศกนาฏกรรม แชลเลนเจอร์
  8. ที่มาของบิดาแห่งนาโนเทคโนโลยี

ของ  ดร. ณัฐพันธุ์  ศุภกา

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ