กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

symbiosis

              ประชาคมทางชีวภาพในยุคเริ่มแรกมีลักษณะเป็นของเหลวข้นบางๆ เป็นชุมชนของแบคทีเรียที่ฉาบทับปกคลุมบางส่วนของพื้นผิวโลก แถบข้นเหลวเหล่านี้คือแหล่งเพาะและแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ในปัจจุบันยังพบลักษณะเช่นนี้ในเขตร้อนชื้นหลายแห่ง ลักษณะเช่นนี้   ชี้ให้เห็นถึงความทนทานต่อสภาวะล้อมคือปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จของสิ่งมีชีวิต แบคทีเรียขนาดจิ๋วก็ดูจะเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีในการสืบทอดสายพันธุ์มาจึงถึงปัจจุบัน

         ชั้นบนสุดของแถบเหลวเหล่านี้เป็นที่อยู่ของกลุ่มแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสง และเป็นบริเวณที่ส่งผ่านออกซิเจนไปสู่บรรยากาศ ชั้นในเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่ต้องพึ่งพา cyano bacteria ในการดำรงชีวิต ถือเป็นห่วงโซ่อาหารขนาดจิ๋วในยุคแรกเริ่ม ทุกวันนี้ cyano bacteria สามารถอาศัยอยู่ในหลายสภาพพื้นที่ แถบเหลวแผ่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แบคทีเรียเริ่มสร้างผิวเยื่อขึ้นใหม่จากส่วนผสมของอนุภาคเล็ก ๆ ของฝุ่นและดิน แถบเหลวเริ่มสร้างตะกอนเป็นชั้น ๆ จนในที่สุดกลายเป็นหินงอกซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 3 พันล้านปี เดิมเชื่อกันว่าหินงอกดึกดำบรรพ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต แต่จากการศึกษาโครงสร้างภายในของบรรดาหินงอกพบลักษณะของการก่อตัวทีละชั้น ไม่เหมือนกับโครงสร้างของหินหรือแร่ธาตุอื่นๆ ระหว่างชั้นบาง ๆ เหล่านี้พบซากฟอสซิลของแบคทีเรียดึกดำบรรพ์แทรกอยู่และมีลักษณะที่เหมือนกันในหลายพื้นที่ของโลก ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันในหลายพื้นที่ทั่วโลก

         ณ อาณาจักรที่ข้นเหลวนี้เองซึ่งมีความซับซ้อนเริ่มปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรก เซลล์เหล่านี้มีโครงสร้างที่ละเอียดอ่อน โดยเริ่มมีนิวเคลียสที่เก็บรักษาข้อมูลทางพันธุกรรมและถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน เซลล์เหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการรวมตัวกับเซลล์อื่น ๆ สร้างเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แบคทีเรียรวมตัวกับแบคทีเรียสร้างเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น กระบวนการนี้เรียกว่า “symbiosis” เป็นตัวอย่างแรกสุดของความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งมีชีวิต

         แบคทีเรียที่เกิดขึ้นในรุ่นแรกไม่มีนิวเคลียส สร้างสำเนาตัวเองโดยการแบ่งตัวมีชื่อเรียกว่า prokaryotes ส่วนใหญ่สำเนาที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะเหมือนต้นแบบทุกอย่าง แม้ว่ามันจะสามารถสร้างสิ่งที่มีขนาดใหญ่เท่าหินงอกได้ แต่ตัวมันเองมีขนาด 1 ส่วนพันของมิลลิเมตรเท่านั้น เซลล์รุ่นต่อมาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นมีชื่อว่า eukayotic มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า และด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าและมีโครงสร้างซับซ้อนกว่า จึงทำให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การผลิตเอนไซม์การสังเคราะห์แสง และกระบวนการอื่น ๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการขั้นต่อไป ตรงจุดนี้คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ เพราะถ้าหากเซลล์แบคทีเรียไม่สามารถรวมตัวกันสร้างเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจะหยุดลงแค่แบคทีเรียเซลล์เดียวที่สร้างหินงอก บางทีดาวดวงอื่น ๆ ในกาแล็กซี่ของเราอาจเต็มไปด้วยแบคทีเรียเซลล์เดียวที่ไม่สามารถวิวัฒนาการรวมตัวกันได้

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ