กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

สิ่งมีชีวิตแรก

               ชีวิตคือการพึ่งพาและฉกฉวยตั้งแต่ยุคแรกเพื่อการขยายตัวและเติบโต เซลล์ชีวิตดูดซับพลังงานและเรียนรู้วิธีการในการแบ่งตัวเพื่อให้อิเล็กตรอนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ไอน์สไตน์บอกเราว่าพลังงานถูกเก็บไว้ในอะตอม และกลุ่มของอะตอมที่รวมตัวเป็นโมเลกุล กระบวนการแบ่งแยกตัวเองของเซลล์ชีวิตนอกจากจะสร้างโมเลกุลขึ้นมาใหม่แล้ว ยังมีผลผลิตข้างเคียงเป็นสารเคมีบางชนิด แบคทีเรียบางชนิดดูดซับไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์สร้างเป็นก๊าซมีเทน บางชนิดช่วยลดปริมาณ sulphates แต่สร้าง hydrogen sulphide แบคทีเรียบางชนิดชอบความร้อน มันจะไม่สามารถแบ่งตัวได้และถึงจุดจบถ้าหากขาดความร้อนสูง

         จากที่กล่าวไปทั้งหมดสามารถสรุปภาพกำเนิดชีวิตโดยย่อได้ดังนี้ บนโลกยุคต้นๆ ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยแอมโมเนียและซัลเฟอร์เกือบจะไม่มีออกซิเจนอยู่เลย แทบทุกสิ่งในสวนอีเดนแห่งชีวภาพเป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ในปัจจุบัน ณ จุดเริ่มต้น มีฝุ่นดินความสับสนอลหม่าน ฟ้าผ่า และการพุ่งเข้าชนอย่างต่อเนื่องของอุกกาบาต ภายใต้สภาวะเช่นนี้ได้ให้กำเนิดเซลล์ชีวิตเซลล์แรกจากกลุ่มโมเลกุลโดยห่อหุ้มไว้ด้วยผิวเยื่อบางๆ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 38,000-45,000  ล้านปีก่อน เซลล์เดี่ยวในยุคแรกอยู่รวมกันในลักษณะของของเหลวหรือเหมือนกับซุป เซลล์จำนวนมากชอบความร้อน และรวมกันอยู่ใกล้น้ำพุร้อนหรือปากปล่องภูเขาไฟ บางคนถึงกับเปรียบเปรยว่า จุดกำเนิดของชีวิตคล้ายคลึงกับภาพของนรกภูมิตามแนวคิดของคนในยุคกลาง

         คำถามต่อมาก็คือ บริเวณไหนบนโลกที่สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก Mike Russell แห่ง Glasgow University ระบุว่าน่าจะเป็นบริเวณช่องหรือปากปล่องที่ส่งผ่านกำมะถันและก๊าซต่าง ๆ จากภายใต้เปลือกโลกสู่ท้องมหาสมุทรในยุคดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่น่าจะเกิดปฏิกิริยาและมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำให้คาร์บอนรวมตัวกันเป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต บริเวณดังกล่าวปรากฏโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นผิวเยื่อบางๆ เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน ปัจจุบันมีปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลหลายแห่งที่มีแบคทีเรียรวมตัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

         บางคนเสนอแนวคิดว่า เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตอาจมาจากนอกโลกแนวคิดนี้เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในห้วงอวกาศ โดยมีดาวหางและอุกกาบาตเป็นพาหนะนำพามาสู่โลกและเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก นอกจากนี้ความหายนะครั้งใหญ่บนโลกก็อาจเกิดจากอุกกาบาตและดาวหางเช่นกัน โรคระบาดครั้งใหญ่บนโลกก็อาจเกิดขึ้นจากเชื่อโรคชนิดใหม่ ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ดาวหางขนาดใหญ่เดินทางเข้าใกล้โลกมากที่สุด แนวคิดนี้มีความเป็นไปได้ แต่ยังขาดหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ชัดเจนประการหนึ่งก็คือ วัตถุจากห้วงอวกาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำเนิดของชีวิตบนโลกและไม่ได้หยุดบทบาทลงเพียงแค่นั้น มันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีที่ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลก เนื่องจากดาวหางขนาดใหญ่พุ่งชนโลก

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ