กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 เยื่อหุ้มเซลล์

                แล้วก็มาถึงบทบาทของดิน ดินเป็นสารอนินทรีย์เกิดขึ้นจากการที่น้ำและลมกัดเซาะหิน อะตอมของดินจับตัวกันอย่างหลวม ๆ ซึ่งทำให้ดินมีลักษณะอ่อนนุ่มและเหลวร่วนในบางครั้ง อะตอมของดินสามารถจับอะตอมชนิดอื่น ๆ ได้ง่าย มันจึงเป็นเสมือนแม่พิมพ์ที่ช่วยทำให้โครงสร้างของโมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น

           ถึงแม้ว่าจะมีโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ครบ แต่ไม่ใช่ว่าการสังเคราะห์เพียงครั้งเดียวจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้ในทันที อุปมาเหมือนการโยนไขควง สว่าน น็อต และโลหะลงไปในกล่องแล้วเขย่า ไม่ใช่ว่ามันจะทำให้เกิดเป็นเครื่องจักรกลได้ตามต้องการ ชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการพื้นฐานทางเคมีเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือสอดประสานระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานทุกตัวอย่างพอเหมาะพอดี ส่วนประกอบอาจจะครบแล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือคู่มือในการสร้าง เชื่อกันว่ากระบวนการสร้างสำเนาตัวเองเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอาณาจักรของโมเลกุล RNA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้า DNA ในช่วงแรกเซลล์มีชีวิตเซลล์แรกก่อตัวขึ้นจาก RNA เป็นเซลล์เดี่ยวที่ประกอบขึ้นจากกลุ่มโมเลกุล ยังไม่มีการเกาะกลุ่มกับเซลล์อื่น ๆ โดยมีผิวบางๆ เป็นผนังขวางกั้นระหว่างโลกมีชีวิตกับโลกไร้ชีวิตเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เซลล์มีชีวิตชนิดแรกคือแบคทีเรีย มีความยาวประมาณ 1 ส่วนพันของมิลลิเมตร

เยื่อหุ้มเซลล์

           เซลล์มีชีวิตเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่ล้อมรอบด้วยผิวบางๆ แต่เป็นผิวที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกไร้ชีวิตภายนอก มีกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่กระทำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น การดูดซับพลังงานเข้าไปภายในเซลล์ เมื่อได้รับพลังงานมากพอ เซลล์ก็จะแบ่งตัวสร้างเป็นสำเนาตัวเองทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่คำถามก็คือเซลล์ได้ผิวเยื่อเหล่านี้มาอย่างไร

           มีสารบางอย่างที่สามารถรวมตัวสร้างเป็นผิวเยื่อได้โดยอัตโนมัติและสารเคมีเหล่านี้พบมากในอุกกาบาต ลักษณะการรวมตัวเป็นเยื่อบาง ๆ ดูตัวอย่างได้จากคราบน้ำมันในสระน้ำและฟองน้ำในทะเล ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่า เซลล์ชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้จากของเหลวที่เป็นซุปดึกดำบรรพ์

           กระบวนการที่กลุ่มโมเลกุลถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผิวเยื่อบางๆ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น สิ่งสำคัญประการต่อมาได้แก่พลังงาน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกการสร้างสำเนาตัวเอง ถ้าหากไม่มีการแบ่งตัวสร้างสำเนา ในที่สุดแล้วเซลล์แบคทีเรียที่เกิดขึ้นจะถึงจุดจบ แอ่งน้ำเล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดจะกลายเป็นทั้งอุทรและสุสานของเซลล์

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ