กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

รากเหง้าของชีิวิต

                ธาตุชนิดหนึ่งที่โลกได้รับจากห้วงอวกาศได้แก่ คาร์บอน

           คาร์บอนเป็นรากเหง้าและแก่นสำคัญของชีวิต เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่กระจายอยู่ในทุกส่วนของชีวิต เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อะตอมของคาร์บอนเกี่ยวร้อยกันเป็นห่วงโซ่และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับอะตอมชนิดอื่น ๆ สร้างเป็นเคมีอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ DNA จนถึงเล็บมือ อะตอมอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอะตอมคาร์บอนได้แก่อะตอมซิลิคอน (silicon) ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของแร่หลากหลายชนิด มันสามารถเกาะเกี่ยวกับอะตอมชนิดอื่น ๆ สร้างขึ้นเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีพื้นฐานมากจากคุณสมบัติข้อนี้ของซิลิคอน และดูจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ในขณะนี้สมองซิลิคอนกำลังเป็นคู่แข่งทางด้านความสามารถทางปัญญากับสมองมนุษย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

บทความเรื่องตารางธาตุ

 

 

คาร์บอน ในอัญรูปของเพชร

 

 

 

คาร์บอน ณ อุณหภูมิห้อง

 

C - Carbon

 

ข้อมูลทั่วไป

   ชื่อธาตุ : Carbon

   สัญลักษณ์ : C

   เลขอะตอม : 6

   Atomic Weight : 12.0107

   หมู่ที่ : 14

   ชื่อหมู่ : -

   คาบ : 2

   จุดหลอมเหลว : 3550 °C

   จุดเดือด : 3367 °C

   ความหนาแน่น (300K) g/cm3 : 2.62

   สี : แกรไฟต์สีดำ  เพชรไม่มีสี

   สถานะปกติ (ณ อุณหภูมิห้อง) : ของแข็ง

   Electronegativity : 2.55

   การจัดเรียงอะตอม : [He]2s22p2

 

คลิกอ่านต่อครับ

 

           มีอุกกาบาตและดาวหางเป็นจำนวนมากที่เต็มไปด้วยอะตอมคาร์บอน บางส่วนสร้างเป็นสารประกอบคาร์บอนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างชีวิต ดังนั้นดาวหางและอุกกาบาตจึงเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตมาจากห้วงอวกาศ กล่าวถึงที่สุดแล้ว ชีวิตมีรากเหง้ามาจากการเกิดขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ยุคบิ๊กแบงที่เอกภพเริ่มการขยายตัวออกมา

           อุกกาบาติและดาวหางที่พุ่งเข้าชนโลกในยุคที่ชั้นบรรยากาศของโลกยังไม่ก่อตัวหนาแน่นพอที่จะเผาไหม้มันจนหมด ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับสภาพของโลกให้เหมาะสมกับการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต มีหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าการก่อกำเนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองล้วน ๆ เพราะยังมีกลไกที่ทำหน้าที่ปรับสภาพพื้นผิวของโลก และการอุทิศตัวบริจาคองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของชีวิต เปรียบได้กับเบ้าหลอม วัตถุดิบ และเพลิงที่ช่วยกันหล่อหลอมสร้างชีวิตขึ้นมาชีวิตเกิดขึ้นเพราะโลกมีบรรยากาศที่ประกอบไปด้วยก๊าซชนิดต่าง ๆ และมีน้ำ ในช่วงการก่อตัวของโลกเต็มไปด้วยความอลหม่านและรุนแรง บรรยากาศในยุคต้น ๆ จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเมื่อแกนกลางของโลกมีความมั่นคง ภูเขาไฟ ปล่อง และช่องต่าง ๆ จึงได้ส่งผ่านก๊าซชนิดต่าง ๆ และน้ำขึ้นมาเป็นส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลก

           บรรยากาศถูกดึงดูดไว้ด้วยแรงดึงดูดของโลก ได้รับความร้อนและทำปฏิกิริยากับรังสีจากดวงอาทิตย์ โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่พอเหมาะสำหรับการเกิดปฏิกิริยาอันนำไปสู่การสังเคราะห์โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตขึ้นจากคาร์บอน น้ำ ไนโตรเจน และธาตุอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ความน่าพิศวงไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบต่างๆ ของชีวิตซึ่งมีอยู่มากมายบนโลก แต่กลเม็ดสำคัญอยู่ที่วิธีการที่สิ่งเหล่านี้รวมตัวกันบนพื้นผิวโลก ซึ่งนับเป็นยุคแห่งเคมีชีวภาพดึกดำบรรพ์อย่างแท้จริง

           หลักฐานของกระบวนการเหล่านี้ปรากฏอยู่น้อยมาก ที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่หลักฐานร่องรอยบนหินที่อิชัว (isua) กรีนแลนด์ ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปประมาณ 3 พัน 8 ร้อยล้านปี ทำไมหินที่นี่จึงมีอายุยืนยาวขนาดนี้ยังเป็นปริศนา หินบนพื้นผิวโลกส่วนใหญ่มีการแปรรูปตามกาลเวลา จากความร้อนและการเคลื่อนของเปลือกโลก การกัดเซาะและแตกออกเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ รอวันที่ถูกแรงอัดและปฏิกิริยาตามธรรมชาติทำให้กลายสภาพเป็นหินอีกครั้ง อาจเป็นเพราะโชคที่ทำให้หินที่นี่ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ โดยรอดพ้นจากวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงนับพันล้านปี

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ