กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กลับคืนสู่ผงธุลี

               เนื้อหาของบทนี้เริ่มต้นขึ้นจากการก่อกำเนิดโลกเมื่อประมาณ 35,000-45,000 ล้านปีก่อน จนถึงช่วงที่กล่าวถึงนี้เป็นเวลาประมาณ 1 พันล้านปีย้อนหลังไปจากปัจจุบันซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ชีวิตได้พัฒนามาถึงระดับที่เป็นเซลล์ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน RNA และต่อมาภายหลังเป็น DNA ทำหน้าที่ดูแลการถ่ายพันธุ์และสังเคราะห์โปรตีน เอนไซม์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างเนื้อเยื้อ กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนโลกที่มีความร้อนสูงและมีสภาพแตกต่างจากปัจจุบันมาก

         ออกซิเจนที่ถูกสร้างขึ้จากแบคทีเรียดึกดำบรรพ์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลก ก๊าซที่มีปัจจัยสำคัญแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อย ๆ ลดน้อยลง กระบวนการเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงรวมตัวสร้างเป็นโครงสร้างสังเคราะห์แสงที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เซลล์ที่เคยดำเนินกิจกรรมตามลำพังกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำงานประสานกันเป็นทีม เพื่อความอยู่รอดและการขยายพันธุ์

         การขยายพันธุ์ถูกเร่งอัตราด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกว่าเพศกลไกสำคัญคือการรวมเอาข้อมูลพันธุกรรมจากเซลล์ที่ให้กำเนิด โดยที่เซลล์ผลผลิตจะมีหน่วยพันธุกรรมที่ได้รับทั้งจากเซลล์บิดและมารดากระบวนการเช่นนี้ก่อให้เกิดความหลากหลายและการแพร่จำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว เพศเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ทางชีวภาพ เพราะทำให้เซลล์มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่หลากหลายจากการผสมผสานระหว่างสองเพศที่เป็นผู้ให้กำเนิด แทนที่จะมีรูปแบบที่เหมือนเดิมเกือบทั้งหมดจากวิธีการแบ่งตัว แต่เพศเกิดขึ้นได้อย่างไรยังเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันอยู่ และสามารถเขียนหนังสืออธิบายในประเด็นนี้ได้เป็นเล่ม

         ข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดอีกประการหนึ่งได้แก่ การที่โครงสร้างดึกดำบรรพ์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก บางรูปแบบยังมีชีวิตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่บางส่วนได้พัฒนาเป็นเซลล์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าแลมีความก้าวหน้ามากกว่าในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างแบบง่าย ๆ เหล่านั้นมีความทนทานสูง สามารถยืนหยัดสืบทอดสายพันธุ์กันมายาวนาน บางทีโลกชีวภาพอาจจะไม่ได้พลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่รูปแบบชีวิตดึกดำบรรพ์บางส่วนที่หลงเหลืออยู่ต้องหลบซ่อนตัวอาศัยอยู่ในอาณาจักรเล็ก ๆ ที่ยังคงมีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก

         ถ้าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญครั้งแรกของชีวิตคือการกำเนิดขึ้นของแบคทีเรีย จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งที่สองน่าจะได้แก่การเกิดขึ้นของกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งทำให้เกิดออกซิเจนสะสมในบรรยากาศและครั้งที่ 3 ได้แก่ การปรากฏตัวของเซลล์ที่มีความซับซ้อน เราอาจยโสเกินไปที่คิดว่ามนุษย์คือจุดสูงสุดของกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ในขณะที่สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์บางส่วนยังสามารถดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ถ้าเปรียบชีวิตคือการวิ่งมาราธอน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็นำหน้าเราไปหลายช่วงตัว ชื่อต่าง ๆ เช่น methanococcus, pyrobaculum, lyngbya อาจไม่คุ้นเท่า tyrannosaurus หรือ Raptor แต่เรื่องราวการดำรงชีวิตของพวกมันต่างก็น่ามหัศจรรย์ไม่น้อยไปกว่ากัน

         ณ จุดเริ่มต้นมีผงธุลี แล้วสักวันหนึ่งกระบวนการชีวิตก็อาจกลับคืนสู่ผงธุลีอีกครั้ง ชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงยืนยาวชั่วนิรันดร์กาล จุดกำเนิดของเราเกี่ยวข้องกับการกำเนิดและวิถีชีวิตของดวงอาทิตย์ คลื่นอุกกาบาตที่ชัดกระหน่ำโลก ทุกวันนี้เรายังคงเป็ฯส่วนหนึ่งของเอกภพ cyano bacteria ค่อยๆ สะสมออกซิเจนให้กับบรรยากาศที่เป็นฉากบางๆ กั้นเราจากท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ เอกภพแผ่กว้างไกลออกไปเกินกว่าจินตนาการ ที่ผ่านมาเราเคยพบเห็นการแสดงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่จากภายนอกตามห้วงระยะเวลา ในอนาคตปรากฏการณ์เหล่านั้นอาจมีความรุนแรงมากกว่าหรือน้อยกว่าในอดีต ถึงแม้ว่าอุกกาบาตขนาดใหญ่จะพุ่งชนโลกสร้างให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงในอนาคต แต่แน่นอนว่าโลกจะยังคงมีปล่องและช่องต่าง ๆ ที่ส่งก๊าซและไอน้ำออกมาจากภายใน เซลล์พื้นฐานจึงยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีก แต่จะสามารถวิวัฒนาการสู่สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาได้อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนเวลาก่อนหน้าที่ดวงอาทิตย์จะถึงจุดจบ บางทีเมื่อสิ่งมีชีวิตได้พัฒนาขึ้นสู่ความซับซ้อนและการมีสติปัญญาแล้ว แต่กลับพบว่าจุดหมายปลายทางคือจุดจบที่กำลังรออยู่ข้างหน้าราง ๆ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จากธุลีสู่ชีวิต
 2. รากเหง้าของชีิวิต
 3. นัักเล่นแร่แปรธาตุึ
 4. Charles Darwin
 5.  Miller และ Urey
 6. เยื่อหุ้มเซลล์
 7. สิ่งมีชีวิตแรก
 8. symbiosis
 9. อะมีบา
 10. อะมีบา
 11. กลับคืนสู่ผงธุลี
อาจารย์  รอฮิม ปรามาท  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

วีดีโอการศึกษา

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

แสง

     แสงในช่วงที่ตามองเห็น  คุณสมบัติคู่ของแสง  การสะท้อนและการหักเห  สมการของเลนส์   ความคลาด (aberrations)   สายตาสั้นและยาว  กล้องโทรทรรศน์  การแทรกสอด   อ.นงลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย  จำนวน 114  แผ่น     คลิกค่ะ  powerpoint

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ