กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การทำงานของฟิล์ม  

          ฟิล์มทำด้วยพลาสติกใสที่เป็นสารพอลีเอสเตอร์หรือไทรอะชิเทต (tri – acetate)  ฉาบด้วยสารไวแสงซึ่งเป็นส่วนผสมของเกลือเงิน  และธาตุแฮโลเจน (halogen)   ประกอบขึ้นเป็นเม็ดซิลเวอร์แฮไลด์ (silver  halide) เล็ก ๆ  ลอยอยู่ในสารเจลาติน  เมื่อสารได้รับแสง เม็ดซิลเวอร์แฮไลด์จะแตกตัว  ทำให้เกิดเป็นภาพสีเงิน

          หากต้องการให้ภาพออกมาดีที่สุด  แสงต้องได้ปริมาณที่พอดีจริง ๆ ถ้าแสงน้อยเกินไป  ภาพจะมืดและขาดรายละเอียด (underexposure)  ถ้าแสงมากเกินไป  ภาพจะสว่างจ้าและขาดรายละเอียดเช่นกัน (overexposure)

          ฟิล์มไวแสงมีเม็ดไวแสงขนาดใหญ่  จึงทำปฏิกิริยากับแสงได้เร็วกว่า  ส่วนฟิล์มที่ไม่ไวแสงมีเม็ดไวแสงที่เล็กกว่า  จึงต้องใช้แสงไฟหรือแฟลซช่วยเพิ่มแสง  คุณภาพฟิล์มกำหนดด้วยความไวแสงซึ่งใช้สเกลเป็น  ISO  (ย่อจาก  Intermational  Standards Organisation  องค์การมาตรฐานสากล )  ISO  ยิ่งสูง  ความไวแสงของฟิล์มก็ยิ่งสูง

    ขนาดรูรับแสง ที่เห็นเป็นฟิล์มเนกาทิฟที่เปิดรูรับแสงที่ f 5.6, f 11 และ f 22 (ค่าเลข f น้อย รูรับแสงยิ่งเปิดกว้างแสงก็ยิ่งเข้ามาก เนกาทิฟยิ่งมืด ภาพที่อัดออกมายิ่งสว่าง)

    ความไวชัตเตอร์ ฟิล์มเนกาทิฟนี้เปิดรับแสงด้วยความไวชัตเตอร์ที่ 1/15 , 1/60 และ 1/250 วินาที (ความไวชัตเตอร์ยิ่งต่ำแสงยิ่งทำปฏิกิริยากับฟิล์มนานขึ้นเนกาทิฟยิ่งมืด และภาพที่อัดออกมายิ่งสว่าง )

    ภาพที่ได้ การเปิดรูรับแสงและตั้งความไวชัตเตอร์ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ทางซ้าย ให้ภาพที่รับแสงต่างกัน 3 แบบ มีทั้งแบบรับแสงมากไปและรับแสงน้อยไป ในตัวอย่างนี้ ภาพดีที่สุดคือเปิดรูรับแสงที่ f 11 และตั้งความไวชัตเตอร์ที่ 1 /60 วินาที ( ช่วงกลางของภาพ)

     เทคนิคเปิดชัตเตอร์ ชัตเตอร์ความไวต่ำปล่อยให้แสงตกกระทบฟิล์มนานพอที่บันทึกภาพถนนยามราตรี (บน) และเห็นแสงไฟรถยนต์ปรากฏเป็นสายยาวสีขาวภาพนักกระโดดค้ำถ่อ(ขวา) “หยุดนิ่ง” ในท่วงท่าต่าง ๆ ถ่ายโดยเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ตลอดการกระโดดและส่องไฟด้วยแฟลชความเร็วสูง 6 ครั้ง ซึ่งมีผลเท่ากับเปิดชัตเตอร์ความไวสูง 6 ครั้งนั่นเอง

 

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. กล้องถ่ายรูปจับภาพในเสี้ยวเวลาหนึ่งได้อย่างไร
  2. ส่วนประกอบของกล้อง
  3. กล้องใช้แสงอย่างไร
  4. การทำงานของฟิล์ม  
  5. การล้างอัดภาพขาว – ดำ
  6. ชนิดของกล้อง
  7. ถ่ายภาพด่วน - ได้รูปทันที
  8. กล้องโฟกัสอัตโนมัติ

 

นำมากจาก  รู้รอบตอบได้ ของ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ  

 

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แฟลซทำงานอย่างไร

      กล้องถ่ายรูป ต้องใช้แสงมากในการสร้างภาพบนแผ่นฟิลม์   การถ่ายภาพในที่ร่ม หรือภายในห้อง ที่มีแสงน้อย   จึงต้องเปิดหน้ากล้องเพื่อให้แสงผ่านเข้าเป็นเวลานานขึ้น   การเพิ่มเวลาการเปิดหน้ากล้องมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน   ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนและเบลอ

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มีแฟลซในตัวใช้งานสดวกสบาย

     แฟลซอิเล็กทรอนิกส์    เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาแสงให้กับกล้องถ่ายรูปได้   มันมีหน้าที่ระเบิดแสงออกมาอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   เมื่อคุณกดชัตเตอร์  หน้ากล้องจะเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  และเก็บภาพที่ได้จากการสะท้อนแสงของไฟแฟลซเข้าไป

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยหลักการพื้นฐานของแฟลซอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับวงจรไฟฟ้า  ให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป   คลิกครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ