<

กฎการอนุรักษ์พลังงาน

        ตอนนี้เราทราบความหมายเรื่องพลังงานศักย์และพลังงานจลน์บ้างแล้ว  เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น  เรามาทดลองคำนวณเป็นตัวเลขกัน    ตัวอย่างของนักโดดค้ำถ่อ   เริ่มต้นที่จุดสตาร์ท  นักกระโดดค้ำถ่อจะวิ่งโดยถือไม้ค้ำด้วยความเร็วสูง พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อนักกระโดดปักไม้ลงกับพื้น  ตัวของเขาจะลอยสูงขึ้น  พลังงานจลน์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์   เราสามารถตั้งสมการพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์ดังนี้

1/2* mv2  =   mgh

       มวลทั้งสองข้างของสมการสามารถตัดออกไปได้ เมื่อย้ายข้างสมการจะได้

1/2* v2/g  =  h

        เพื่อจะให้ได้ความสูงมากที่สุด  นักกระโดดค้ำถ่อจะต้องวิ่งให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้   ปัจจุบันนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก  ทำระยะทางได้  100 เมตรในเวลา 10  วินาที  ดังนั้นความเร็วที่ได้คือ 10  m/s   แทนค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกคือ  9.8 m/s2  เราสามารถคำนวณความสูงได้ดังนี้

1/2 * 102/9.8  =  5.1  เมตร

        ความสูงของนักค้ำถ่อที่ดีสุดคือ  5.1  เมตร วัดจากจุดศูนย์กลางมวลของนักค้ำถ่อ  ถ้านักกีฬามีความสูง  2 เมตร  จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่สูงจากพื้น  1  เมตรบวกกับ  5. 1  เมตร  ความสูงที่จะทำได้คือ  6.1  เมตร หรือ  20  ฟุต  ส่วนที่ว่านักกีฬาจะสามารถทำได้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของนักกีฬาเอง และปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ ขณะที่กำลังปล่อยมือออกจากไม้

ภาพแสดงการเคลื่อนไหวได้  ให้กดปุ่ม play

       จากรูปคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์  จุดเริ่มต้น  ก่อนนักกีฬาวิ่งทั้งพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เป็นศูนย์   เมื่อนักกีฬาวิ่งและเพิ่มความเร็ว  พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้น  แต่พลังงานศักย์ยังไม่เพิ่มขึ้น พอมาถึงจุดไม้ค้ำ พลังงานจลน์จะมีค่าสูงสุด   ไม้ค้ำงอตัวลง ทำให้พลังงานศักย์เพิ่มขึ้น  เหมือนกับการกดสปริง  พลังงานศักย์จะถูกสะสมอยู่ในแท่งไม้  พลังจลน์จะลดลงเรื่อยๆ  จนถึงจุดสูงสุด  นักกีฬาปล่อยมือ  และร่วงลงมาด้านล่าง  ตอนนี้พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ จนถึงเบาะด้านล่าง

       นักกีฬาที่ทำสถิติโลกในปี  ค.ศ.  1993  ทำได้สูงสุด  6.15  เมตร

 

 

         

 

ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม  ฟิสิกส์ เล่ม 1   ของ สสวท

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ